ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ-ΠΛΑΤΑΝΑ, Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Λαμία ,13/04/2020

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ-ΠΛΑΤΑΝΑ, Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

κε Σπανέ,

Η Περιφέρεια διά του προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας κ. Βαγγελάκου,  απάντησε άμεσα στην επιστολή που σας στείλαμε ως παράταξη την Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020 ενόψει και της σύσκεψης του ΠΣ, σχετικά με την κατολίσθηση στο δρόμο Στόμιο Πλατάνα. Πραγματικά εκ μέρους και των υπηρεσιών είναι μία ένδειξη καλής συνεργασίας και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και του καθήκοντός τους  ως  αρμόδιες υπηρεσίες απέναντι στα μέλη του ΠΣ, που αγωνιούν για την πορεία ουσιαστικών έργων τα οποία και καθορίζουν  την οικονομική και κοινωνική λειτουργία του τόπου μας.

Α. Μετά την προσεκτική εκ μέρους μας ανάλυση της απάντησης της αρμόδιας αρχής επιμένουμε στην απαίτηση μας για μια τεκμηριωμένη απάντηση για όλα όσα έμειναν αναπάντητα-αναλύονται- και είναι τα σοβαρότερα ζητήματα που θα επηρεάσουν την πορεία του έργου. Για τον λόγο αυτό εκτιμούμε ότι για μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος αυτού απαιτεί:

 • Η εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ- ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΜΙΟ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. 8 (ΟΞΥΛΙΘΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΑ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 30-12-2019 & 7-1-2020 (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ «ΖΗΝΟΒΙΑ» & «ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ»), Π/Υ 15.320.000,00 Ευρώ, που θα δώσει την οριστική επίλυση σε ένα ζήτημα που εκκρεμεί επί δεκαετίες» όπως αναφέρει και η απάντηση της Υπηρεσίας δεν μπορεί να γίνει -και όσο μας επιτρέπει ο θεσμικός μας ρόλος δεν θα επιτρέψουμε να γίνει- χωρίς το σύνολο των αναγκαίων μελετών που θα το θωρακίσουν και θα εξασφαλίσουν την τεχνική του αρτιότητα και την χρήση του προς όφελος των μεταφορών και της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας.
 • Συμπλήρωση και αναθεώρηση της τρέχουσας μελέτης σε όλο το μήκος του δρόμου έτσι ώστε να συμπεριλάβει και το σημείο της πρόσφατης σοβαρής κατολίσθησης.
 • Συνολική γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη της περιοχής των κατολισθητικών φαινομένων από Στόμιο έως Πλατάνα  με την πρόβλεψη και εν συνεχεία εκτέλεση έργων σταθεροποίησης του εδάφους.
 • Εμπλοκή όλης της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στην παρακολούθηση, αξιολόγηση των μελετών και στην εποπτεία της εκτέλεσης των έργων. Συνδρομή όπου χρειαστεί και του Υπουργείου με βάση την αρχή της επικουρικότητας εάν κάτι από όλα αυτά υπερβαίνει τις δυνατότητές τους.
 • Συμπερίληψη στις συμβάσεις ανάθεσης των έργων και της υποχρέωσης του κατασκευαστή να έχει την ευθύνη της συντήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την παράδοση στην χρήση και συνεπώς αυτό να αποτελέσει μέρος των τευχών δημοπράτησης από την αρχή.
 • Συνεχή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και των τοπικών φορέων για την πορεία και το περιεχόμενο μελετών και έργων.
 • Οι επιχειρήσεις της περιοχής που πλήττονται από όλα αυτά τα προβλήματα πρόσβασης στο λιμάνι πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης μέριμνας από την Περιφέρεια. Η πιο αποτελεσματική όμως υποστήριξη είναι η άμεση βελτίωση των εναλλακτικών δρόμων πρόσβασης και η προώθηση των αναγκαίων έργων και μελετών για έναν σταθερό και ασφαλή δρόμο Στόμιο Πλατάνα  (και όχι μόνο) που δεν θα έχει τα προβλήματα που βιώνουν σχεδόν δύο δεκαετίες τώρα.
 • Τέλος, η έλλειψη σχεδίου πρόληψης και κυρίως για την έλλειψη κρίσιμων αντιπλημμυρικών έργων και συντήρησης υποδομών είναι θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν και το επόμενο διάστημα όταν μάλιστα διαμορφώνονται και οι νέες πολιτικές και χρηματοδοτήσεις, από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Β. Σας παραθέτουμε ορισμένες παρατηρήσεις επί των απαντήσεων των υπηρεσιών χωρίς καμία συγκρουσιακή και επικριτική διάθεση αλλά αντιθέτως συνθετική  και εκπλήρωσης του ελεκτικού μας ρόλου ως μέλη του ΠΣ  .

Στην επιστολή θέσαμε 9 καίρια ερωτήματα. Σε ορισμένα από αυτά δόθηκαν γενικές πλην όμως καταρχήν ενημερωτικές απαντήσεις.

Άλλα όμως, τα πιο κρίσιμα, έμειναν αναπάντητα.

 1. Ζητήσαμε «αναλυτικό Δελτίο- Έκθεση παρουσίασης όλων των έργων επί της οδού Στόμιο- Πλατάνα από το 1990 έως σήμερα από την οποία θα προκύπτουν τόσο τα στοιχεία  και το περιεχόμενο της αντίστοιχης μελέτης όσο και τα στοιχεία και το περιεχόμενο των εκτελεσθέντων έργων.»

Δεν αρκεί απλώς η γενική και ασαφής αναφορά των υπηρεσιών που ήταν αρμόδιες. Ζητάμε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία η Περιφέρεια μπορεί να δώσει και έχει τον εύλογο απαιτούμενο χρόνο για να το κάνει χωρίς υπεκφυγές. Η ιστορία και η περιπέτεια της διαχείρισης αυτού το έργου διαχρονικά δεν είναι ξεκομμένη από πρακτικές και νοοτροπίες των αρμοδίων αρχών ,υπηρεσιακών και αυτοδιοικητικών περιλαμβανομένης και της σημερινής η οποία ήταν αρμόδια τα τελευταία  6 χρόνια σε επίπεδο ΠΕ.

 • Μας ενημέρωσαν ότι η κατολίσθηση συνέβει σε μήκος 50 μέτρων στην χιλιομετρική θέση 1+1420, δηλαδή στην άκρη και έξω από το έργο που αναφέρεται στην Μελέτη «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΜΙΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. 8 (ΟΞΥΛΙΘΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΑ)» και στο πρόσφατα χρηματοδοτηθέν έργο με 15.320.000,00 Ευρώ από το ΠΔΕ.

Ο ισχυρισμός ότι πρώτη φορά στο σημείο αυτό συνέβει κατολίσθηση επιβεβαιώνει ασφαλώς ότι δεν αποτέλεσε περιοχή  γεωλογικής αξιολόγησης στο πλαίσιο της παραπάνω μελέτης.

Δεν επιτρέπεται όμως να συμπεριλάβει το παραπάνω έργο και αυτό το σημείο χωρίς να γίνει σοβαρή και σε βάθος γεωλογική αξιολόγηση και του συγκεκριμένου σημείου και των πιθανών αιτιών που οδήγησαν στην εμφάνισή του «για πρώτη φορά». Ούτε αυτό μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα και με «ελαφρά τη καρδία» με τον αφορισμό ότι φταίει ο όγκος της βροχής!!!

 • Λόγω της έκτασης του φαινομένου ρωτήσαμε: « Νομίζετε ότι η προβλεπόμενη κατασκευή «Πλακοσκεπούς  φορέα ((Lane Cover) επί πασσάλων ώστε να προκύψει κλειστή διατομή που θα προστατεύει τους χρήστες της οδού από καταπτώσεις βράχων στο οδόστρωμα» πρέπει να περιοριστεί  μόνο στα 350 μέτρα από Χ.Θ.0+650 έως Χ.Θ.1+000 μ όταν αποδείχθηκε ότι πλέον  η άκρα επικινδυνότητα επεκτείνεται και σε άλλα σημεία της οδού και απαιτεί όμοια λύση;»

Απάντηση περί αυτού δεν πήραμε. Ούτε βέβαια περιμέναμε να πάρουμε εντός 24 ωρών όταν επί αυτού του θέματος η Περιφέρεια δεν είναι σε θέση να απαντήσει αλλά πρέπει να οφείλει να διερευνήσει με τους μελετητές και τις τεχνικές της υπηρεσίες και να διαμορφώσει μία σοβαρή, τεκμηριωμένη και κυρίως αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Για να το κάνει αυτό όμως θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη στο σύνολο της περιοχής από το Στόμιο έως την Πλατάνα η οποία να μην είναι απλώς θεωρητική αλλά να καταλήγει στις αναγκαίες μελέτες και εν συνεχεία σε έργα σταθεροποίησης του εδάφους τα οποία είναι αναγκαία για να μην καταλήξουν αργά ή γρήγορα στην θάλασσα ή να ταφούν σε όγκους μπαζών τα 15.320.000 ευρώ  και όσα άλλα δαπανώνται κατά καιρούς.

 • Τέλος, πέραν της αναφοράς στα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας του εναλλακτικού οδικού δικτύου που οδηγεί στο Λιμάνι της Κύμης δεν απαντά, διότι προφανώς δεν υπάρχει, «άμεσος σχεδιασμός και διαθέσιμοι πόροι για την εκτέλεση έργων βελτίωσης στο εναλλακτικό οδικό δίκτυο προς το λιμάνι»

Με εκτίμηση

Κατερίνα Μπατζελή  ,επικεφαλής της παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά»

Δείτε εδώ την απάντηση του
προϊσταμένου του Τμήματος 
Συγκοινωνιακών Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Π.Ε. Ευβοίας κ. Βαγγελάκου
στην επιστολή που στείλαμε ως 
παράταξη την Πέμπτη σχετικά 
με την κατολίσθηση στο δρόμο
Στόμιο Πλατάνα 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *