Εθνική αγροτική ενεργειακή πολιτική

Με την µεγάλη παρέµβαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης του 2010 σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε την πρώτη γενιά αγροτικών φωτοβολταικών, µε σηµαντικά κίνητρα και διευκολύνσεις.

Στα πλαίσια αυτά δόθηκε η έγκριση σε 7.500 αγρότες και εντέλει λόγω των στρεβλώσεων της αγοράς, υλοποιήθηκαν 2.500 φωτοβολταικά πάρκα των 100kw το καθένα, δηµιουργώντας επί της ουσίας µια µεγάλη µονάδα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ισχύος 250 MW. Ήρθε θεωρώ η ώρα για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της δεύτερης γενιάς αγροτικών φωτοβολταικών πάρκων, που θα καλύψουν ευρύτερες, αλλά και συλλογικές ενεργειακές αγροτικές ανάγκες.
Το 2010 οι αγρότες µπήκαν για πρώτη φορά στον ενεργειακό ανασχηµατισµό της χώρας και έκτοτε όλα παγωµένα και λόγω της οικονοµικής κρίσης. Η ελληνική γεωργία είναι ιδιαίτερα ενεργειοβόρος παραγωγικός τοµέας και πρέπει να υπάρξει ένας συνολικός ενεργειακός σχεδιασµός µε ισχυρά κίνητρα, πρασινίζοντας ακόµη περισσότερο έναν νευραλγικό τοµέα της οικονοµίας, συµβάλλοντας σηµαντικά στην αντιµετώπιση των προκλήσεων της κλιµατικής αλλαγής.

Οι αγρότες µας περνούν δύσκολες µέρες και θα αναφέρω ως παράδειγµα τους καλλιεργητές βάµβακος, ενός παραδοσιακού αγροτικού προϊόντος στο οποίο δραστηριοποιούνται χιλιάδες παραγωγοί, οι οποίοι φέτος µε την πτώση των διεθνών τιµών βάµβακος θα εισπράξουν πολύ µικρότερα εισοδήµατα, τα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν θα καλύψουν το υψηλό κόστος καλλιέργειάς τους.
Η πολιτεία οφείλει να σχεδιάσει προγράµµατα για την µείωση του κόστους καλλιέργειας, γιατί εκεί κυρίως µπορεί να παρέµβει, ώστε να βελτιωθεί η οικονοµική θέση των αγροτών µας. Σηµαντικό στοιχείο στο κόστος καλλιέργειας είναι το κόστος της ενέργειας που δαπανάται είτε για την άρδευση είτε για την γενικότερη µηχανοκαλλιέργεια.

Ο νέος θεσµός των Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι το νέο εργαλείο, το οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί στον ενεργειακό ανασχεδιασµό του πρωτογενούς τοµέα και θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της νέας ενεργειακής αγροτικής πολιτικής, η οποία θα οδηγεί στην µείωση του κόστους της αγροτικής παραγωγής, αλλά και στην βελτίωση του οικολογικού αποτυπώµατος. Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι ένα εργαλείο που συνάδει απόλυτα µε τη συνεταιριστική λογική,την οποία πρέπει εκ νέου να επανεγκαταστήσουµε στους αγρότες µας.
Στα πλαίσια των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα µας για την ενέργεια και το κλίµα, ο πρωτογενής τοµέας πρέπει να συµµετέχει µε διακριτή θέση και ισχυρά κίνητρα, τόσο σε επίπεδο µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, σε επίπεδο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, όσο και σε επίπεδο µείωσης των εκποµπών αέριων ρύπων του θερµοκηπίου. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε µεγάλες συλλογικές δράσεις, µέσω αγροτικών Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Οι αρχές της νέας εθνικής αγροτικής ενεργειακής πολιτικής πρέπει να στηρίζεται στους εξής άξονες:

α) Φθηνή ενέργεια σε όλους τους αγρότες για την µείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών καλλιεργειών τους.

β) Ισχυρά οικονοµικά κίνητρα µέσω του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη Ενεργειακών αγροτικών Κοινοτήτων. Σε κάθε ΤΟΕΒ και σε κάθε οµάδα παραγωγών να δοθούν χρηµατοδοτικά κίνητρα και εγγυήσεις για τη δηµιουργία Ενεργειακής Κοινότητας για την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

γ) Ως ενεργειακές ανάγκες να οριστούν πέραν της ηλεκτρικής ενέργειας που κυρίως χρησιµοποιούν οι αγρότες στην άρδευση και οι ανάγκες σε ορυκτά καύσιµα των αγροτικών µηχανηµάτων που έχουν οι αγρότες για την µηχανοκαλλιέργειά τους. Οι ενεργειακές ανάγκες από την χρήση των ορυκτών καυσίµων (πετρέλαιο κίνησης ) να υπολογιστούν ανά στρέµµα και ανά καλλιέργεια, µε βάση τους εκπεµπόµενους αέριους ρύπους του θερµοκηπίου. Έτσι θα παράγεται ένα εισόδηµα που θα µειώνει το κόστος παραγωγής των αγροτών, σύµφωνα µε την αγροτική τους εκµετάλλευση, ενώ παράλληλα θα  βελτιώνουµε το οικολογικό αποτύπωµα της αγροτικής παραγωγής, συνεισφέροντας στην κλιµατική αλλαγή,αλλά ίσως και οικονοµικά στο εµπόριο ρύπων.

δ) Ανάπτυξη ισχυρών χρηµατοδοτικών εργαλείων και εγγυήσεων, για τη διεύρυνση της δυνατότητας παραγωγής ενέργειας σε όσο το δυνατόν περισσότερους αγρότες, δηµιουργώντας το ελκυστικό πλαίσιο ανάπτυξης της δεύτερης γενιάς αγροτικών φωτοβολταικών. Tο Ταµείο Υποδοµών της ΕΤΕπ µπορεί και πρέπει να παίξει σηµαντικό ρόλο στην χρηµατοδοτική στήριξη των ενεργειακών επενδύσεων των αγροτών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *