Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου | Ευπάλιο | 28.01.2019