ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                               Λαμία, Σάββατο 14 /09/2019

ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Η περιοχή του Καραβόμυλου του Δήμου Στυλίδας Φθιώτιδας είναι ανάστατη.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι στο μάτι το κυκλώνα μιας και εντελώς αιφνιδιαστικά αποφασίστηκε η δημιουργία νέου hot spot στην περιοχή του Καραβόμυλου, δίπλα στον οικιστικό ιστό, χωρίς υποδομές ανθρώπινης διαμονής και υγιεινής, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την υγεία των ανθρώπων που θα εγκατασταθούν όσο και την κοινωνική ειρήνη .

Χωρίς κανένα διάλογο, χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς κανένα Περιφερειακό Σχεδιασμό, έχουμε ενημέρωση μόνο ότι προβάλουν τα  ΜΜΕ ενώ μαθαίνουμε για συναντήσεις μονοκομματικού χαρακτήρα (Περιφερειάρχη, Βουλευτών ΝΔ, Δημάρχου) αποκλείοντας όλους τους υπόλοιπους, Βουλευτές, επικεφαλής Περιφερειακών και Δημοτικών παρατάξεων και εκπροσώπους βασικών κοινωνικών εταίρων.

Το πρόβλημα είναι σοβαρό καθότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που φαίνεται ότι αυξάνονται οι προσφυγικές ροές και απαιτεί ευρύτερους σχεδιασμούς σε Περιφερειακό επίπεδο και ευρύτερες κοινωνικές συγκλίσεις και συναινέσεις, προκειμένου να σχεδιάσουμε λύσεις διεξοδικές.

Για τα παραπάνω,

καλούμε τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό και τον Πρόεδρο του ΠΣ να συγκαλέσουν εκτάκτως το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να συζητήσουμε τα εξής θέματα:

 • Επίσημη ενημέρωση.
 • Περιφερειακός Σχεδιασμός διαχείρισης προσφυγικών ροών και Κέντρων φιλοξενίας Προσφύγων.
 • Καθορισμός δράσεων για άμβλυνση κοινωνικών προβλημάτων.

Οι Περιφερειακές Παρατάξεις

1.ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

2.ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΣΤΕΡΕΑ

3.ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΕΡΕΑ

Ανάληψη καθηκόντων νέας Περιφερειακής Αρχής

Λαμία, 2-9-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανάληψη καθηκόντων νέας Περιφερειακής Αρχής

 Η νέα Περιφερειακή αρχή εγκαταστάθηκε και ανέλαβε καθήκοντα για την νέα αυτοδιοικητική περίοδο 2019-2023.

Με τον ορισμό των αντιπεριφερειαρχών,  την εκλογή του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής , ολοκληρώθηκε ο ορισμός του σχήματος Διοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ως παράταξη «Πατρίδα μας, η Στερεά» ευχόμαστε μια γόνιμη και δημιουργική περίοδο, για την ποθούμενη ανάπτυξη και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και εισοδημάτων,  για το καλό των συμπολιτών μας στην Στερεά Ελλάδα .

Θα είμαστε παρόντες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το κυρίαρχο όργανο διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων για όλα τα μείζονα θέματα της περιφέρειάς μας, αλλά και σε όλες τις Επιτροπές και Φορείς,  προκειμένου να συνθέτουμε για τα καλώς κείμενα, αλλά και να στηλιτεύουμε τα κακώς κείμενα, με άποψη και τεκμηριωμένες προτάσεις .

Η Περιφερειακή Διακυβέρνηση θα είναι ο στόχος διεκδίκησης για την Παράταξή μας, δηλαδή η διεκδίκηση συμμετοχής των Κοινωνικών φορέων για όλα τα σημαντικά θέματα της Στερεάς Ελλάδας. Μαζί με τους Κοινωνικούς Φορείς θα διεκδικήσουμε το ποιοτικό άλμα στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόοδο και την προστασία του περιβάλλοντος στη Στερεά Ελλάδα.

Καλή επιτυχία σε όλους τους συναδέλφους.

Κυβερνησιμότητα ή Διακυβέρνηση: Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος;

Λαμία,6 Αυγούστου 2019

Κυβερνησιμότητα ή Διακυβέρνηση: Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος;

Κατερίνα Μπατζελή

Επικεφαλής της Παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά»

Όταν γίνονται Μεταρρυθμίσεις στην Δομή του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης  που επηρεάζουν τις οικονομικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές, εθνικές και ευρωπαϊκές, είναι σκόπιμο να διασφαλίζονται οι αρχές  που πρέπει να διέπουν τους θεσμούς, ως αυτονόητες αρχές. Τέτοιες είναι, η  διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα, η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, οι ενιαίες διαδικασίες, η  δημοκρατική αντιπροσώπευση, μετάβαση από την μεθοδολογία της «διοίκησης και εκτελεστικότητας» στην καινοτομική «διακυβέρνηση» της αυτοδιοίκησης βάσει των Αρχών του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών πολιτικών για ενίσχυση των Περιφερειών και των Πόλεων. 

Σε μία τέτοια περίπτωση βρισκόμαστε με την συζήτηση των Νομοσχεδίων περί «επιτελικού κράτους και τροποποίησης του Νόμου Κλεισθένη για την αυτοδιοίκηση», προτάσεις οι οποίες έχουν βελτιωθεί σημαντικά από την αρχική τους παρουσίαση.

Δύο Νομοσχέδια που καταδεικνύουν την Μεταρρύθμιση που επιθυμεί να εφαρμόσει η Κυβέρνηση στο κράτος και στην ευρύτερη δομή του.  Σε κάθε προσέγγιση μας φυσικά δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψη ότι οι αλλαγές γίνονται μετά τη διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, η άποψη του οποίου για το κράτος και την αυτοδιοίκηση ήταν ιδεοληπτική, λαϊκίστικη και ενίοτε ανασταλτική σε κάθε ουσιαστική εξέλιξη  που θα ενίσχυε την ανάπτυξη και την αποδοτικότερη λειτουργία του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα,  ο Νόμος Κλεισθένη περί Αυτοδιοίκησης, όπου και οι ίδιοι δεν κατάλαβαν τι έκαναν ,τι κέρδισαν ενώ απέτρεψαν ορισμένες αλλαγές που ήταν πλέον ώριμες να γίνουν στον Νόμο Καλλικράτη για να είναι πιο λειτουργικός και αντιπροσωπευτικός στην λήψη των αποφάσεων, παρά το γεγονός ότι διασφαλιζόταν η «κυβερνησιμότητα», η οποία δοκιμάζεται με την απλή αναλογική όπως αυτή πέρασε στον Κλεισθένη.

Στα πλαίσια συνεπώς του επανακαθορισμού της  αυτοδιοικητικής διακυβέρνησης είναι σκόπιμο να ξεκαθαρίσουν οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες μεταξύ των αντιπροσωπευτικών οργάνων που εκλέχτηκαν άμεσα δηλαδή των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων και των Επιτροπών που εκλέγονται από αυτά τα Συμβούλια. Επανακαθορισμός φυσικά βάσει των αρχών λειτουργίας των αυτοδιοικητικών οργάνων που θα διασφαλίζουν την μετάβασή τους στην Νέα Διακυβέρνηση. Με την πολιτική αυτή επιλογή:

 • Το Συμβούλιο-ως βουλευόμενο σώμα-έχει αρμοδιότητα για τις αποφάσεις του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, των προγραμματικών πολιτικών, του έλεγχου σε όλα τα όργανα, της παρακολούθησης υλοποίησης των γενικών πολιτικών και κανονιστικών αποφάσεων.
 • Ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης όπως και η Εκτελεστική Επιτροπή έχουν την ευθύνη της υλοποίησης των προγραμματικών συμφωνιών και ελέγχονται από το Συμβούλιό τους.
 • Η Οικονομική Επιτροπή ασκεί τον άμεσο οικονομικό και εποπτικό έλεγχο ενώ μετέχει στην οικονομική διοίκηση του Δήμου ή Περιφέρειας.
 • Οι Παρατάξεις έχουν σημαντική ευθύνη για την κατάρτιση και προώθηση των αναπτυξιακών πολιτικών, των προγραμματικών συμφωνιών και του ελέγχου της διαφανούς λειτουργίας του συστήματος  διακυβέρνησης.

Κάτω από το πρίσμα των αρχών αυτών επιδιώκεται να γίνει μία «ανάγνωση» των παρεμβάσεων που επιδιώκει να κάνει το Ν/Σ για την αλλαγή του Κλεισθένη. Ειδικότερα:

 • Δεν αγγίζει τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων-ως βουλευομένων σωμάτων-της κατανομής των ρόλων και των αρμοδιοτήτων τους και δεν δημιουργηθεί  την νέα πυραμίδα της Διακυβέρνησης στην Αυτοδιοίκηση .
 • Καταργείται  η δυνατότητα συνένωσης  παρατάξεων στις οποίες δεν περιλαμβάνεται εκείνη του Δημάρχου/ Περιφερειάρχη. Επιδιώκει μια «αναγκαστικού τύπου  σύμπραξη» παρατάξεων, η οποία έχει αλληλοσυγκρουόμενες και μη χρειαζούμενες υποχρεώσεις,  ενώ η σκοπιμότητα της ως τέτοια δεν εξυπηρετεί την λογική της «κυβερνησιμότητας». Κι αυτό διότι:

α)θα θεωρείται «ενιαία» παράταξη, οι συνεργαζόμενες παρατάξεις χάνουν την αυτονομία  τους, η απόφαση για σύμπραξη δεν ανακαλείται, παρεμβάσεις που αντιβαίνουν στην δημοκρατική εντολή των πολιτών.

β)Δεν διασφαλίζεται  η συνοχή των συνεργαζόμενων παρατάξεων επηρεάζοντας αρνητικά και την δημοκρατική εντολή των πολιτών με το να ψηφίζεται το πρακτικό της σύμπραξης από τα μέλη των συνεργαζόμενων παρατάξεων με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών τους και  να διατηρείται η δυνατότητα μεταγραφής συμβούλου μίας παράταξης  σε άλλη .

γ)Η σύμπραξη παρατάξεων της πλειοψηφίας  δεν γίνεται βάσει  προγραμματικών συμφωνιών και αναπτυξιακού προγράμματος που θα εγκρινόταν από το Συμβούλιο ώστε να υπάρχει πολιτική βάση και διαφάνεια για τον λόγο της διαπαραταξιακής  σύμπραξης. Την αρμοδιότητα των αποφάσεων του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού κ.ά τις διατηρούν το Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή με αυξημένες αρμοδιότητες οπότε δεν υπάρχει λόγος προγραμματικών συμφωνιών της συμπαράταξης .

Η διάταξη αυτή πρέπει να αλλάξει ή να καταργηθεί. Σε κάθε περίπτωση να μην είναι υποχρεωτική στην διαδικασία συνεργασιών, να διατηρείται η αυτονομία των συνεργαζόμενων παρατάξεων διότι αυτό απαιτείται από την δημοκρατική εντολή και την  διαδικασία περί συνεργασιών στην αυτοδιοίκηση ενώ να συνεχίσει να ισχύει και η δυνατότητα ενώσεων παρατάξεων που δεν περιλαμβάνεται εκείνη του Δημάρχου / Περιφερειάρχη. Θα έπρεπε να δίνονται  κίνητρα  συνεργασιών των παρατάξεων, στη βάση κοινών προγραμμάτων, που θα πάρουν έγκριση και ψήφο εμπιστοσύνης από το Δημοτικό / Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτή είναι και η διαχρονική λογική της Αυτοδιοίκησης και της νέας μορφής Διακυβέρνησης της.

 • Επιδιώκεται να ενισχυθεί η πλειοψηφία του Δήμαρχου και του Περιφερειάρχη στις προβλεπόμενες Επιτροπές εκ του Νόμου ώστε να αντιμετωπιστεί με μηχανιστικό τρόπο η «κυβερνησιμότητα» ακόμη και στις περιπτώσεις όπου  οι παρατάξεις κυρίως των Δημάρχων είχαν ποσοστό κάτω του 13% στον πρώτο γύρο. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όλες οι παθογένειες της απλής αναλογικής που κυρίως επικεντρώνεται στους Δήμους – κι όχι πάνω από 20 – σε βάρος της αντιπροσωπευτικότητας στα Όργανα και στις Επιτροπές. Δεν είναι απαραίτητη η αύξηση των οριζόμενων μελών από τον Δήμαρχο/Περιφερειάρχη στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας του Πολίτη εφόσον δεν έχει γίνει προγραμματική συμφωνία με άλλη παράταξη.
 • Διασφαλίζει με τον απόλυτο τρόπο των 3/5 την πλειοψηφία του Δημάρχου /Περιφερειάρχη στα Νομικά Πρόσωπα αντιστρατεύοντας έτσι την δημοκρατική εκλογή της Διοίκησής τους από το Συμβούλιο. Θα μπορούσε η εκλογή να γίνει  αντιπροσωπευτικά ή με τον ίδιο τρόπο με εκείνη της Οικονομικής εφόσον μάλιστα και με τον Κλεισθένη  διασφαλιζόταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, η πλειοψηφία.
 • Δεν γίνεται αποκέντρωση πολιτικών αλλά και υπηρεσιών του κράτους προς Περιφέρειες και Δήμους ούτε περιορίζονται σταδιακά οι αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Περιφερειών που δημιουργούν συνωστισμό καθυστερήσεων, γραφειοκρατικών και αναποτελεσματικών διαδικασιών. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας(ΕΝ.ΠΕ.)έχει καταθέσει σχέδιο Νομοθετικής Πρότασης από τον Απρίλιο του 2018 σχετικά «με την μετάβαση από την Περιφερειακή και Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Περιφερειακή  Διακυβέρνηση» στην οποία αναφέρεται και η μεταφορά πολιτικών και χρηματοδοτήσεων στις  Περιφέρειες.
 • Είναι σκόπιμο οι πολιτικές της Ψηφιακής Διακυβέρνησης , έλεγχου και εποπτείας του υπό συζήτηση Ν/Σ ,να εξειδικευτούν και να περάσουν οριζοντίως και στην λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών ώστε να προχωρήσει συντονισμένα  η Ανοικτή Διακυβέρνηση και στους Αυτοδιοικητικούς  Θεσμούς.

Έχοντας την άποψη ότι ένα επιτελικό κράτος δομείται «από κάτω προς τα πάνω», απαιτούνται μεταρρυθμιστικές πολιτικές για την Αρχιτεκτονική του Συστήματος Διακυβέρνησης της Αυτοδιοίκησης καθώς η «κυβερνησιμότητα» δεν είναι ούτε η αντίπαλη όψη  της απλής αναλογικής  ούτε ταυτόσημη έννοια του «συγκεντρωτισμού».

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

Κατερίνας Μπατζελή για την κοίμηση του Μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου

Λαμία,29 Ιουλίου 2019

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

Κατερίνας Μπατζελή για την κοίμηση του Μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου

Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας, ο Μακαριστός Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος, ένας ακούραστος Ποιμενάρχης με τεράστια πνευματική, κοινωνική και φιλανθρωπική προσφορά. Ο λαός της Φθιώτιδας και όλης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα τον θυμάται  πάντα με αγάπη και σεβασμό για το τεράστιο και πολυδιάστατο  ποιμαντικό του έργο. Επί 23 χρόνια δούλεψε για τους συνανθρώπους μας, όχι μόνο στη Φθιώτιδα αλλά όπου υπήρχε ανάγκη και άνοιξε τις πόρτες των εκκλησιών με τον ευθύ, τολμηρό και αυθεντικό λόγο του.  Το κενό που αφήνει είναι  δυσαναπλήρωτο.

Θερμά συλλυπητήρια.

Κατερίνα Μπατζελή

Επικεφαλής της παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά» Πρώην Υπουργός και βουλευτής Ν. Φθιώτιδας

Δεν φταίει ο κακός καιρός, φταίει η κακή οργάνωσή μας

Λαμία,23 Ιουλίου 2019

Δεν φταίει ο κακός καιρός, φταίει η  κακή οργάνωσή μας

Κατερίνα Μπατζελή, επικεφαλής της παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά»

Στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης βλέπουμε συχνές αναφορές τις τελευταίες μέρες,  λόγω της μαύρης επετείου της μεγάλης πυρκαγιάς-καταστροφής στο Μάτι, για όγκους κλαδεμάτων – ξερόχορτων και διαφόρων μεγάλου όγκου αντικειμένων-παλιών επίπλων κ.λπ., στα προάστια της Αττικής,  πέριξ των οικισμών ή  μέσα στο δάσος ,  οι οποίοι  αποτελούν εστίες πυρκαγιών, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την ανθρώπινη ζωή πρωτίστως, αλλά και το φυσικό περιβάλλον.

Κάπως  έτσι είναι τα πράγματα σε ολόκληρη την Ελλάδα , σε κάθε χωριό ή πόλη.  Στις ρεματιές ή άλλα δασικά σημεία γύρω από κάθε χωριό ή πόλη, υπάρχουν όγκοι κλαδεμάτων, παλιών επίπλων και οικιακών συσκευών , που δεν χωράνε στους κάδους

Ενώ η λύση είναι απλή, δυστυχώς δεν βλέπουμε να εφαρμόζεται , πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

Οι  Δήμοι πρέπει να προσδιορίσουν χώρους οργανωμένης προσωρινής εναπόθεσης των κλαδεμάτων και των άλλων ογκωδών αντικειμένων (παλιά έπιπλα, οικιακές συσκευές κλπ), όπου οι πολίτες θα μπορούν να τα πηγαίνουν  και οι Δήμοι στη συνέχεια πιο εύκολα να τα μεταφέρουν για την αξιοποίησή τους, είτε με τις υπηρεσίες τους, είτε με συνεργαζόμενους φορείς. Αυτοί οι χώροι προβλέπονται από τη νομοθεσία και λέγονται ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ.

Οι Περιφέρειες να προκηρύξουν την χρηματοδότηση της κατασκευής ενός Πράσινου Σημείου σε κάθε χωριό και πόλη και όχι ένα σε κάθε Δήμο, για να δώσουμε λύσεις στους πολίτες για εναπόθεση των ογκωδών απορριμμάτων τους.

 Παράλληλα να ξεκινήσει  ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ολοκληρωμένη συμμετοχή όλων,  για να προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας και το περιβάλλον. 

Δεν απαιτούνται σημαντικά κονδύλια, σχεδιασμοί απαιτούνται.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλέον συχνά-πυκνά βιώσουμε σε διάφορες περιοχές και της χώρας μας, όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν, ότι οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Σημαντική συνιστώσα για την κλιματική αλλαγή, πέραν των άλλων ρυπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, είναι και η διαχείριση των απορριμμάτων και οι πυρκαγιές.

Σε αυτή την κατεύθυνση απαιτείται λοιπόν άμεσα η υλοποίηση δράσεων προσωρινής εναποθήκευσης  ογκωδών ανακυκλώσιμων υλικών, σε ασφαλείς περιφραγμένους χώρους  μακριά από δάση και γενικότερα ευαίσθητες δασικές περιοχές, για την αποφυγή δασικών πυρκαγιών από αυτανάφλεξη ή άλλες αιτίες. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε δεκάδες πυρκαγιών από τις ανεξέλεγκτες  χωματερές των Δήμων, τώρα πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε πυρκαγιές από αυθαίρετες απορρίψεις από τους πολίτες, κλαδεμάτων και ογκωδών παλιών επίπλων,  σε ρεματιές και άλλες δασικές περιοχές γύρω από τις πόλεις και τα χωριά μας, λόγω αδυναμίας και κακών σχεδιασμών των Δήμων και των Περιφερειών.

1η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά»

Λαμία,22 Ιουλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά»

Στην Χαλκίδα , χθες το απόγευμα 21-7-2019, πραγματοποίησε την 1η της Συνεδρίαση  η νεοσύστατη Εκτελεστική Γραμματεία της Παράταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας  «Πατρίδα μας η Στερεά» με πρόσκληση της επικεφαλής Κατερίνας Μπατζελή.

Την Εκτελεστική Γραμματεία αποτελούν οι εκλεγμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης συνεπικουρούμενοι από τους πρώτους αναπληρωματικούς , ως μόνιμο όργανο χάραξης αυτοδιοικητικής πολιτικής και εξειδίκευσης της Στρατηγικής και των πολιτικών της Παράταξης  «Πατρίδα μας η Στερεά», καθ όλη την διάρκεια της αυτοδιοικητικής περιόδου 2019-2023.Η αυτοδιοικητική ταυτότητα της Παράταξης και η λειτουργίας της θα στηρίζεται και στο σύνολο των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων  και την ενεργοποίηση τους σε κάθε περιφερειακή ενότητα.

Στόχος της 1ης Συνεδρίασης ήταν ο οργανωτικός σχεδιασμός,  προκειμένου να εκφράζεται αξιόπιστα και τεκμηριωμένα ο Προγραμματικός αυτοδιοικητικός της  λόγος, όπως αυτός εκφράστηκε από το πλαίσιο αρχών  και αξιών  συγκρότησης της Παράταξης.

Με τεκμηριωμένες απόψεις , θέσεις και προτάσεις θα συμμετέχουμε ενεργά στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας, διαμορφώνοντας τον ευρωπαϊκό, αναπτυξιακό ρόλο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης , με πρωτοβουλίες για όλες τις αναγκαίες  συναινέσεις  και συνεργασίες, σε κάθε ζήτημα που απασχολεί την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τις τοπικές μας κοινωνίες.

Οι εμπειρίες που έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο αλλά και οι καλές πρακτικές, θα αναζητηθούν και θα μεταφέρονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο και σε όλες τις Επιτροπές που θεσμικά θα εκπροσωπείται η Παράταξη, ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν οι μεγάλες  αναπτυξιακές και κοινωνικές παρεμβάσεις που έχει ανάγκη η Στερεά Ελλάδα και οι πολίτες της

Δήλωση Κατερίνας Μπατζελή για τον 2ο γύρο των Περιφερειακών Εκλογών

Λαμία, 30 Μαΐου 2019

Δήλωση Κατερίνας Μπατζελή για τον 2ο γύρο των Περιφερειακών Εκλογών

Την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 καλούμαστε για 2η φορά στις κάλπες των Περιφερειακών Εκλογών στην Στερεά Ελλάδα, για την εκλογή Περιφερειάρχη ανάμεσα στους δύο πρώτους όπως διαμορφώθηκαν τα αποτελέσματα την Κυριακή 26 Μαΐου.

Η παράταξη μας «πατρίδα μας η Στερεά» δηλώνει ότι θα συμβάλλει με τις θέσεις της ώστε η Περιφέρεια να έχει ένα σαφή αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο και  θα επιδιώκει την σταθερότητα και τον διαφανή τρόπο λειτουργίας της. Με σαφήνεια τονίζαμε ότι ο Περιφερειάρχης πρέπει να έχει γνώση και άποψη, κοινωνική ευαισθησία, να είναι διεκδικητικός και αποφασιστικός, να μπορεί να συνθέτει απόψεις και να διασυνδέει  ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές.

Να μπορεί να συνεννοηθεί με όλες τις παρατάξεις και να μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις μίας νέας προγραμματικής συμφωνίας με όρους δεοντολογίας, και αποτελεσματικής αυτοδιοίκησης.

Ανάμεσα στην άποψη και την επικοινωνιακή διαχείριση,  από την πρώτη στιγμή σαν παράταξη επιλέξαμε την πρώτη.

Ενόψει των εκλογών την επόμενη Κυριακή για την εκλογή Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, θεωρούμε ότι οι συμπολίτες μας μετά από τουλάχιστον δύο μήνες προεκλογικής περιόδου έχουν άποψη αλλά και την αποκλειστική αρμοδιότητα για να επιλέξουν τον καταλληλότερο Περιφερειάρχη για τον τόπο μας.

ΔΗΛΩΣΗ Υποψήφιας Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κας Κατερίνας Μπατζελή για τα αποτελέσματα του Α΄ γύρου των Περιφερειακών εκλογών

Λαμία,27 Μαΐου 2019

ΔΗΛΩΣΗ

Υποψήφιας Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κας  Κατερίνας Μπατζελή για τα αποτελέσματα του Α΄ γύρου των Περιφερειακών εκλογών.

«Ευχαριστούμε όλους και όλες που μας δείξατε την εμπιστοσύνη σας και στηρίξατε με την ψήφο σας την παράταξή μας, πατρίδα μας η Στερεά.

Εγώ και οι υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης δώσαμε έναν ωραίο αγώνα προτάσσοντας το ρεαλιστικό και μελετημένο πρόγραμμά μας, τις προοδευτικές αρχές και αξίες μας, την ειλικρίνεια ,τον καθαρό πολιτικό λόγο και την πρόθεση μας να διασφαλίσουμε ένα νέο τρόπο λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου πέρα και έξω από τις απαιτήσεις του νέου αυτοδιοικητικού πλαισίου.

Οι πολίτες που επέλεξαν να στηρίξουν την παράταξή μας πρέπει να είναι σίγουροι ότι με τις ίδιες αρχές και αξίες θα συμμετάσχουμε και θα εγγυηθούμε την διαφανή λειτουργία του νέου Περιφερειακού Συμβούλιου αλλά και την προώθηση αναπτυξιακών και κοινωνικών παρεμβάσεων που έχει ανάγκη ο τόπος μας.

Για τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των εκλογών στην Περιφέρεια μας τούτη την ώρα μόνο γενικά συμπεράσματα μπορεί να βγάλει κανείς. Ο αγώνας των εκλογών  στην Περιφέρεια μας έγινε πέρα της πολιτικής προεκλογικής πόλωσης κάτω και από διαφορετικές πολιτικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές συνθήκες.

Υπήρξε μία διαφορετική ανάγνωση της πολιτικής, που όμως πρέπει να ομολογήσω, υποστηρίχτηκε από μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας.  

Εμείς δεν πετύχαμε ασφαλώς τον βασικό μας στόχο που ήταν η συμμετοχή μας στον δεύτερο γύρο των Περιφερειακών εκλογών. Πετύχαμε όμως και είμαστε υπερήφανοι γι΄ αυτό μια σημαντική συσπείρωση στη βάση προοδευτικών ιδεών και προγράμματος. Καταγραφήκαμε ως μία δυναμική, προοδευτική αυτοδιοικητική παράταξη σταθερότητας, ικανή να συμβάλλει σε μία Στερεά Ελλάδα Παραγωγής και Ασφάλειας των πολιτών της.

Ήρθε η ώρα και θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας ως παράταξή για την μετάβαση της Περιφέρειας στην εποχή της ωριμότητας, με εμπέδωση της περιφερειακής διακυβέρνησης, της ενότητας μέσα από διαβούλευση και προγραμματική ωρίμανση των διεκδικήσεων της Στερεάς, στο Ευρωπαϊκό τοπίο μιας Ευρώπης των Περιφερειών.  

Απαιτείται σκληρή δουλειά, πολιτική σύνεση, συνεννόηση και συναίνεση.

Θέλω να ξέρετε ότι η παράταξή μας θα εγγυηθεί στο μέτρο των δυνάμεών που μας έδωσαν οι πολίτες της Στερεάς αυτή την πορεία χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς.»

Κεντρική προεκλογική συγκέντρωση Κατερίνας Μπατζελή στη Λαμία

Λαμία,24 Μαΐου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κεντρική προεκλογική συγκέντρωση Κατερίνας Μπατζελή στη Λαμία

Σε ένα κατάμεστο Εργατικό Κέντρο η Υποψήφια Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κατερίνα Μπατζελή πραγματοποίησε την κεντρική της προεκλογική ομιλία στη Λαμία.  Κλείνοντας την προεκλογική περίοδο η κα Μπατζελή επεσήμανε ότι η Αυτοδιοίκηση και ο θεσμός της Αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να είναι οι μεγάλοι χαμένοι των εκλογών της 26ης Μαΐου.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον  πειράματα ούτε να επιμένουμε σε λάθη και παραλείψεις που μας έχουν οδηγήσει στο να μην μπορεί να παράγει κάποιος  και να αισθάνεται να αισθάνεται ανασφαλής.»

Αναφερόμενη στις επαφές που είχε σε όλο το διάστημα της προεκλογικής περιόδου με τους πολίτες κάθε γωνιάς της Περιφέρειας, η επικεφαλής της παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά» στάθηκε στη σκληρή πραγματικότητα που αυτοί βιώνουν  στη καθημερινότητά τους μακριά από τα φώτα των τηλεοπτικών παραθύρων  : Ανεργία, δημογραφικό, εσωτερική μετανάστευση για τους ηλικιωμένους και φυγή στο εξωτερικό για τους νέους.

Ειδικότερα για τη Φθιώτιδα η Κατερίνα Μπατζελή παρουσίασε τις βασικές προγραμματικές κατευθύνσεις της παράταξής της για την επόμενη τετραετία σε όλους του παραγωγικούς τομείς με παρεμβάσεις που εξασφαλίζουν ανάπτυξη με κοινωνική ευαισθησία

Κλείνοντας και απευθυνόμενη στο ιδιαίτερα δυναμικό ακροατήριο  της συγκέντρωσης η Κατερίνα Μπατζελή  ανέφερε :

Με ξέρετε. Ξέρετε ότι μπορώ

Γνωρίζετε και τους ανθρώπους του Συνδυασμού μας «πατρίδα μας η Στερεάς

Ξέρετε ότι εμείς, θα είμαστε και αύριο εδώ, μαζί σας.

Κεντρική προεκλογική συγκέντρωση Κατερίνας Μπατζελή στη Χαλκίδα

Λαμία,24 Μαΐου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κεντρική προεκλογική συγκέντρωση Κατερίνας Μπατζελή στη Χαλκίδα

Την κεντρική της προεκλογική συγκέντρωση για το Νόμο της Εύβοιας πραγματοποίησε χθες στη Χαλκίδα η Υποψήφια Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κατερίνα Μπατζελή. Σε μία εντυπωσιακή συγκέντρωση σε όγκο και παλμό, η επικεφαλής της παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά», έθεσε τις προτεραιότητες της νέας Περιφερειακής Αρχής για την Εύβοια, εστιάζοντας στην ανάγκη ολοκλήρωσης των μεγάλων έργων που παραμένουν στάσιμα, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος , καθώς επίσης και στην κοινωνική ευαισθησία την οποία οφείλει να θέτει στον πυρήνα κάθε αναπτυξιακής πολιτικής η ηγεσία της Στερεάς Ελλάδας. Κομβικής σημασίας όπως επεσήμανε είναι η παροχή κινήτρων για επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη ώθηση   «σ τις  δυνάμεις  και   το πάθος  των   νέων   ανθρώπων».

Διαβεβαιώνοντας τους κατοίκους της Εύβοιας που είχαν  έρθει από κάθε γωνιά του Νομού ότι η παράταξή της έχει τη γνώση και το σχέδιο για την ανάδειξη όλων των πολύπλευρων δυνατοτήτων του τόπου  η κα Μπατζελή έκλεισε την ομιλία σε προσωπικό τόνο :

Με ξέρετε. Ξέρετε ότι μπορώ. Γνωρίζετε και τους ανθρώπους του Συνδυασμού μας «πατρίδα μας, η Στερεά».

Ξέρετε ότι εμείς, θα είμαστε και αύριο εδώ, μαζί σας.

Κάντε με την ψήφο σας, την Περιφέρεια Στερεάς νικητή σε αυτές τις εκλογές!

Ψηφίστε «πατρίδα μας την Στερεά» !