Περιφερειακό Συμβούλιο 18-12-2019

Λαμία 19/12/2019

«Η Περιφέρεια μας χρειάζεται αναπτυξιακές και παραγωγικές παρεμβάσεις για να μπορέσει να συνεισφέρει στους πολίτες της κοινωνική και οικονομική ασφάλεια και όχι προβολή της προβολής» τόνισε η κ.Κατ. Μπατζελή στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 18-12 κατά την συζήτηση μίας σειράς θεμάτων. Επεσήμανε δε ότι: «Η συλλογική, πολιτική δραστηριότητα μας αποτελεί την ουσία των παρεμβάσεων μας με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή των συμπολιτών μας».

Μεταξύ των θεμάτων που η παράταξη «πατρίδα μας η Στερεά»έκανε δυναμική παρουσία ήταν:

Με εισηγητή τον Μάνο Γέμελο επεξεργάστηκε και κατέθεσε ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση για την «Τουριστική Προβολή» ,μία πρόταση που επικέντρωνε τις απαραίτητες παρεμβάσεις σε καινοτόμα εργαλεία και πολιτικές προβολής όπως, στην συντήρηση ιστοχώρου και δημιουργίας ψηφιακής πλατφόρμας εικονικής απεικόνισης ,επιμορφωτικά σεμινάρια για τον εµπλουτισµό και την περαιτέρω αναβάθµιση του επιπέδου προσφερόµενων Τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα,ψηφιακή και στοχευμένη καμπάνια, φιλοξενία Δημοσιογράφων/Press Trips και Tour Operators/Fam Trips . Ενώ τονίσθηκε ότι  έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη διενέργεια επαγγελµατικών συναντήσεων µε πολλαπλασιαστές (tour operators τουρ. γραφεία κλπ) και όχι στη διανοµή φυλλαδίων ή άλλου υλικού στο καταναλωτικό κοινό. Πρότεινε δε  η πεπερασµένη ενασχόληση µε τις εκθέσεις σταδιακά να μειωθεί σε ένα ανώτατο πλαφόν ύψους 15% επί του συνολικού προϋπολογισμού αντί του 28% της πρότασης του Αντιπεριφερειάρχη. Η πρόταση αυτή έγινε  νε αποδεκτή στο μεγαλύτερο μέρος της και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Π.Σ.Η τουριστική προβολή θα φτάσει  για το 2020 τις 391.000 ευρώ.

Σχετικά με το θέμα «της συμμετοχής της Περιφέρειας σε Επιχειρηματικές εκθέσεις», η κα Κατερίνα Μπατζελή επεσήμανε ότι θα πρέπει να υπάρχει κατηγοριοποίηση των εκθέσεων ανάλογα με την συνεισφορά τους τόσο στη ανάδειξη της Περιφέρειας ως επιχειρηματικού  κόμβου όσο και στην ενίσχυση των επιχειρηματιών να συνάπτουν  εμπορικές συμφωνίες. Το θέμα όμως της προβολής και της συμμετοχής της Περιφέρειας σε εκθέσεις επιχειρηματικότητας όπως και τουριστικής προβολής πρέπει να συνδυαστεί με δικτύωση των εξωστρεφών επιχειρήσεων και της ένταξης τους σε αναπτυξιακές   και παραγωγικές  πολιτικές ώστε να δημιουργήσουν την δική τους δυναμική. Τα επόμενα χρόνια η Περιφέρεια πρέπει να αναπτύξει νεοφυείς επιχειρήσεις και προβολής της επιχειρηματικότητας τους. Το εν λόγω τομεακό πρόγραμμα είναι ύψους 610.000 ευρώ για το 2020.

Η σύσταση «Δικτύου Θερμοπυλών» ως μιας εταιρείας μη Κερδοσκοπικού Σκοπού  ενόψει του εορτασμού των 2500 ετών από την μάχη των Θερμοπυλών, θα πρέπει  να αντιμετωπισθεί με ευθύνη και σοβαρότητα ώστε να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του Δικτύου αυτού και να αποφευχθούν «σύνδρομα» εθνικιστικά και λαϊκιστικά τόνισε η επικεφαλής της παράταξης  .Επεσήμανε τις επιφυλάξεις της παράταξης της για τους σκοπούς του Δικτυού που επεκτείνονται και σε δράσεις πέρα εκείνων των πολιτιστικών κι τουριστικών που θα αναμενόταν, τόνισε ότι η Περιφέρεια θα έχει δυο Πολιτιστικά Δίκτυα εφόσον συμμετέχει και σε εκείνο των Δελφών που έχει μεγάλη αναγνωσιμότητα και εκτιμά ότι η δράση του θα πρέπει να είναι πεπερασμένη και όχι δεκαετίες .Η ετήσια συμμετοχή της Περιφέρειας θα είναι 40.000 ευρώ και θα αυξάνεται ανάλογα τις δράσεις του Δικτύου.

Για την συμμετοχή της Περιφέρειας σε κοινοτικό ερευνητικό πρόγραμμα για την γεωργία ,ο Κώστας Σωτηρόπουλος τόνισε ότι η περιφέρεια μας έχει σημαντική υστέρηση συμμετοχής της σε ερευνητικά προγράμματα που θα βοηθήσουν τον αγροτικό κόσμο να καινοτομήσει και να προλάβει τις σημαντικές εξελίξεις που έρχονται τα επόμενα χρόνια. Η εσπευσμένη συμμέτοχη της Περιφέρειας σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα  με 69.000 ευρώ, που τελειώνει το 2020  χωρίς διαβούλευση και ουσιαστική ενημέρωση ,μας βρίσκει επιφυλακτικούς .Επιπλέον δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για τις μελέτες του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τον Εθνικό Στρατηγικό σχεδιασμό για  το και πως συμμετέχει σε αυτό η περιφέρεια μας.

Κατόπιν πρότασης ψηφίσματος του Μπάμπη Φάκου, το Περιφερειακό Συμβούλιο θα ζητήσει την ακύρωση των με αρ. 2614/175268/06-12-2019 και  2613/175260/06-12-2019  αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας κα θα προσφύγει έναντι της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς  Ελλάδας  για  την ίδρυση δύο μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων στις θέσεις «ΠΡΑΣΟΥΔΙ» και «ΜΑΥΡΟ ΟΡΟΣ» Δ.Ε. Τολοφώνας του Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας της εταιρείας MEDITERRANEAN  NATURAL  SEA FOOD Α.Ε η οποία δεν έλαβε υπόψη τις αποφάσεις των δημοτικών  και περιφερικών οργάνων.

Τα θέματα της οργάνωσης και στελέχωσης αλλά  και της σύστασης δυναμικής Νομικής υπηρεσίας στην Περιφέρεια επεσήμανε ο Νικ. Μπέτσιος κατά την συζήτηση και έγκριση της πρότασης του Περιφερειάρχη για την πρόσληψη 60 ατόμων κατόπιν πρόσκλησης του Υπ. Εσωτερικών. Η Περιφέρεια πρέπει να  ενισχύσει το στελεχιακό δυναμικό της για να μπορεί να προχωρήσει σε αναπτυξιακές δράσεις και να διεκδικήσει μείωση  των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  η οποία δημιουργεί πολλές φορές προσκόμματα και γραφειοκρατικά ζητήματα.

Εθνική αγροτική ενεργειακή πολιτική

Με την µεγάλη παρέµβαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης του 2010 σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε την πρώτη γενιά αγροτικών φωτοβολταικών, µε σηµαντικά κίνητρα και διευκολύνσεις.

Στα πλαίσια αυτά δόθηκε η έγκριση σε 7.500 αγρότες και εντέλει λόγω των στρεβλώσεων της αγοράς, υλοποιήθηκαν 2.500 φωτοβολταικά πάρκα των 100kw το καθένα, δηµιουργώντας επί της ουσίας µια µεγάλη µονάδα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ισχύος 250 MW. Ήρθε θεωρώ η ώρα για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της δεύτερης γενιάς αγροτικών φωτοβολταικών πάρκων, που θα καλύψουν ευρύτερες, αλλά και συλλογικές ενεργειακές αγροτικές ανάγκες.
Το 2010 οι αγρότες µπήκαν για πρώτη φορά στον ενεργειακό ανασχηµατισµό της χώρας και έκτοτε όλα παγωµένα και λόγω της οικονοµικής κρίσης. Η ελληνική γεωργία είναι ιδιαίτερα ενεργειοβόρος παραγωγικός τοµέας και πρέπει να υπάρξει ένας συνολικός ενεργειακός σχεδιασµός µε ισχυρά κίνητρα, πρασινίζοντας ακόµη περισσότερο έναν νευραλγικό τοµέα της οικονοµίας, συµβάλλοντας σηµαντικά στην αντιµετώπιση των προκλήσεων της κλιµατικής αλλαγής.

Οι αγρότες µας περνούν δύσκολες µέρες και θα αναφέρω ως παράδειγµα τους καλλιεργητές βάµβακος, ενός παραδοσιακού αγροτικού προϊόντος στο οποίο δραστηριοποιούνται χιλιάδες παραγωγοί, οι οποίοι φέτος µε την πτώση των διεθνών τιµών βάµβακος θα εισπράξουν πολύ µικρότερα εισοδήµατα, τα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν θα καλύψουν το υψηλό κόστος καλλιέργειάς τους.
Η πολιτεία οφείλει να σχεδιάσει προγράµµατα για την µείωση του κόστους καλλιέργειας, γιατί εκεί κυρίως µπορεί να παρέµβει, ώστε να βελτιωθεί η οικονοµική θέση των αγροτών µας. Σηµαντικό στοιχείο στο κόστος καλλιέργειας είναι το κόστος της ενέργειας που δαπανάται είτε για την άρδευση είτε για την γενικότερη µηχανοκαλλιέργεια.

Ο νέος θεσµός των Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι το νέο εργαλείο, το οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί στον ενεργειακό ανασχεδιασµό του πρωτογενούς τοµέα και θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της νέας ενεργειακής αγροτικής πολιτικής, η οποία θα οδηγεί στην µείωση του κόστους της αγροτικής παραγωγής, αλλά και στην βελτίωση του οικολογικού αποτυπώµατος. Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι ένα εργαλείο που συνάδει απόλυτα µε τη συνεταιριστική λογική,την οποία πρέπει εκ νέου να επανεγκαταστήσουµε στους αγρότες µας.
Στα πλαίσια των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα µας για την ενέργεια και το κλίµα, ο πρωτογενής τοµέας πρέπει να συµµετέχει µε διακριτή θέση και ισχυρά κίνητρα, τόσο σε επίπεδο µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, σε επίπεδο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, όσο και σε επίπεδο µείωσης των εκποµπών αέριων ρύπων του θερµοκηπίου. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε µεγάλες συλλογικές δράσεις, µέσω αγροτικών Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Οι αρχές της νέας εθνικής αγροτικής ενεργειακής πολιτικής πρέπει να στηρίζεται στους εξής άξονες:

α) Φθηνή ενέργεια σε όλους τους αγρότες για την µείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών καλλιεργειών τους.

β) Ισχυρά οικονοµικά κίνητρα µέσω του ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη Ενεργειακών αγροτικών Κοινοτήτων. Σε κάθε ΤΟΕΒ και σε κάθε οµάδα παραγωγών να δοθούν χρηµατοδοτικά κίνητρα και εγγυήσεις για τη δηµιουργία Ενεργειακής Κοινότητας για την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

γ) Ως ενεργειακές ανάγκες να οριστούν πέραν της ηλεκτρικής ενέργειας που κυρίως χρησιµοποιούν οι αγρότες στην άρδευση και οι ανάγκες σε ορυκτά καύσιµα των αγροτικών µηχανηµάτων που έχουν οι αγρότες για την µηχανοκαλλιέργειά τους. Οι ενεργειακές ανάγκες από την χρήση των ορυκτών καυσίµων (πετρέλαιο κίνησης ) να υπολογιστούν ανά στρέµµα και ανά καλλιέργεια, µε βάση τους εκπεµπόµενους αέριους ρύπους του θερµοκηπίου. Έτσι θα παράγεται ένα εισόδηµα που θα µειώνει το κόστος παραγωγής των αγροτών, σύµφωνα µε την αγροτική τους εκµετάλλευση, ενώ παράλληλα θα  βελτιώνουµε το οικολογικό αποτύπωµα της αγροτικής παραγωγής, συνεισφέροντας στην κλιµατική αλλαγή,αλλά ίσως και οικονοµικά στο εµπόριο ρύπων.

δ) Ανάπτυξη ισχυρών χρηµατοδοτικών εργαλείων και εγγυήσεων, για τη διεύρυνση της δυνατότητας παραγωγής ενέργειας σε όσο το δυνατόν περισσότερους αγρότες, δηµιουργώντας το ελκυστικό πλαίσιο ανάπτυξης της δεύτερης γενιάς αγροτικών φωτοβολταικών. Tο Ταµείο Υποδοµών της ΕΤΕπ µπορεί και πρέπει να παίξει σηµαντικό ρόλο στην χρηµατοδοτική στήριξη των ενεργειακών επενδύσεων των αγροτών.

«Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ»

Λαμία,21 Οκτωβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Κατερίνα Μπατζελή ως επικεφαλής της παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά» στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου στις 21-10 -2019,ζήτησε την χρηματοδοτική ενίσχυση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» με επιπρόσθετους πόρους,  πέραν εκείνων που προβλεπόταν και καλύφθηκαν άμεσα με την πρώτη προκήρυξη του μέτρου. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπως εκείνες της Ηπείρου και Θεσσαλίας, πρέπει να προκηρύξει εκ νέου το μέτρο με  χρηματοδότηση από πόρους της Αναπτυξιακής Τράπεζας και άλλων κοινοτικών προγραμμάτων διότι  είναι μία παρέμβαση που  συμβάλλει στην περιβαλλοντική προστασία και στην προετοιμασία του αστικού ιστού για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.

Επισυνάπτεται η ερώτηση

ΘΕΜΑ: Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ

 • Κατά την ενεργοποίηση του δεύτερου κύκλου του προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» έχει ανακύψει πληθώρα περιπτώσεων αποκλεισμών αλλά και προβλημάτων που εμφανίστηκαν λόγω μεγάλης ζήτησης, με άμεση συνέπεια να εκφρασθούν πολλά παράπονα από τους αρμόδιους φορείς της χώρας (Ανακοινώσεις Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, τεχνικών εταιρειών κ.α.) για τις συνθήκες που επικράτησαν κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του.
 • Στη Στερεά Ελλάδα, το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το Εξοικονομώ, έκλεισε σε μια ώρα, μετά την υποβολή 1.053 αιτήσεων και την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.  
 • Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην προώθηση  νέων τύπων υλικών, φιλικών προς το περιβάλλον αλλά και στην βιωσιμότητα των νοικοκυριών, που δαπανούν τεράστια ποσά για την θέρμανση τους τον χειμώνα και τον κλιματισμό το καλοκαίρι, καθώς επίσης και στη τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Ερωτάται :

 1. Σε ποιες άμεσες βελτιωτικές αποφάσεις και ενέργειες σχετικά με την πρόσβαση περισσοτέρων δικαιούχων προτίθεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να προβεί;
 2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την εξεύρεση περισσότερων κονδυλίων από την Περιφέρεια;
 3. Εάν υπάρχει πρόθεση για αύξηση πιστώσεων στο πρόγραμμα   από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  και γιατί δεν έχει ήδη γίνει, όπως στην Θεσσαλία και Ήπειρο. Ειδικότερα,  η Περιφέρεια Ηπείρου έβγαλε Προκήρυξη προς το ΕΤΕΑΝ  για την δυνατότητα ένταξης έργων 1000% παραπάνω από την αρχική προκήρυξη των 2,5 εκ. σε 25,0εκ. ευρώ, λόγω μεγάλης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Οι προτάσεις μας για την αποτελεσματική διαχείριση του Προσφυγικού στη Στερεά

Λαμία ,Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

                                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κ.Κατερίνα Μπατζελή επικεφαλής της παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά» τόνισε κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι: «το προσφυγικό είναι ένα πρόβλημα με μέλλον και θα πρέπει ως Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητήσουμε, να σχεδιάσουμε και να διαμορφώσουμε ως Περιφέρεια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης με βιωσιμότητα και  ανθρώπινο χαρακτήρα για όλους».

Δεν είναι το πιο σημαντικό ποιος θα διαχειριστεί τους πόρους για την ένταξη και φιλοξενία των προσφύγων. Καλό είναι να επιλεγούν φορείς που να έχουν την απαραίτητη διαχειριστική επάρκεια και ίσως ευελιξία, και τεχνογνωσία στο αντικείμενο. Για την επιτυχία των εγχειρημάτων ένταξης όμως, απαιτείται συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση (από τη φάση του σχεδιασμού των προγραμμάτων), διαφάνεια στην υλοποίηση και συμμετοχικότητα μέσω της ανάπτυξης τοπικών δικτύων δημόσιων υπηρεσιών αλλά και άλλων χρήσιμων φορέων και εθελοντικών οργανώσεων.

Οι προτάσεις μας για την αποτελεσματική διαχείριση του Προσφυγικού στη Στερεά Ελλάδα, με ανθρώπινο πρόσωπο και κοινωνική αποδοχή που θέτουμε στον δημόσιο διάλογο είναι:

 1. Συνεχής ενημέρωση από την Κυβέρνηση επί του Εθνικού Σχεδιασμού φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών ,της επικείμενης νέας νομοθετικής πρότασης και της αξιολόγησης της  καθώς και του  ρόλου της Περιφέρειας  της Στερεάς Ελλάδας στο εθνικό αυτό ζήτημα .
 2. Σχεδιασμός μίας Ολοκληρωμένης Πρότασης Δράσης -ή μελέτης- εντός του επόμενου 3μήνου για το προσφυγικό από την ίδια την Περιφέρεια που θα περιλαμβάνει τις συνεχείς εξελίξεις ,χρονοδιάγραμμα και σχήμα υλοποίησης, παρακολούθησης των μέτρων και πολιτικών που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και των ευρωπαϊκών πρακτικών.
 3. Επιβάλλεται άμεσα η συμμετοχή μας στην κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδιασμού, με τις δικές μας προτεραιότητες και πολιτικές όσον αφορά την Περιφέρεια μας, με πολιτικές για μια πολυεπίπεδη αντιμετώπιση και αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος, με πολιτικές που κατοχυρώνουν και νομοθετικά από πλευράς αρμοδιοτήτων τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης και δη των Περιφερειών. Να υπογραφούν πρωτόκολλα συνεργασίας.  
 4. Δημιουργία 9μελούς Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.)για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων ή Φορέα  Διαχείρισης  εφόσον νομικά μπορεί να κατοχυρωθεί. Στην Σ.Ε θα συμμετέχουν εκπρόσωποι Δήμων κατόπιν πρότασης της ΠΕΔ, περιφερειακοί σύμβουλοι, υπηρεσιακοί παράγοντες.  Για την επιτυχία των εγχειρημάτων ένταξης απαιτείται  νομοθετική ρύθμιση, συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση (από τη φάση του σχεδιασμού των προγραμμάτων), διαφάνεια στην υλοποίηση και συμμετοχικότητα μέσω της ανάπτυξης τοπικών δικτύων δημόσιων υπηρεσιών αλλά και άλλων χρήσιμων φορέων και εθελοντικών οργανώσεων. Η βιωσιμότητα των δράσεων όμως επιτυγχάνεται με την εμπλοκή και ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 5. Η Συντονιστική Επιτροπή(Σ.Ε.) αυτή της Περιφέρειας θα συνεργάζεται με τις διοικήσεις και τα συντονιστικά όργανα των Κέντρων Φιλοξενίας που έχουμε στην Περιφέρεια και σε συνεργασία με τους Δήμους που είναι εγκατεστημένα αυτά τα Κέντρα Φιλοξενίας, να εκπονούν σχέδια για την εκπαίδευση, την ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα των φιλοξενουμένων και γενικότερα θέματα ένταξης τους στις τοπικές κοινωνίες.
 6. Δημιουργία Υπο-Επιτροπής Κοινωνικών πολιτικών και Κοινωνικής της Σ.Ε ενσωμάτωσης, όπου σε συνεργασία με τους Δήμους, κοινωνικούς φορείς, υγειονομικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα επεξεργάζεται τα ειδικά  θέματα ενσωμάτωσης και θα εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 7. Καθορισμός ειδικών κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην περιφέρεια για την σταδιακή ενσωμάτωση των μεταναστών. Δημιουργία στο Οργανισμό της Περιφέρειας  Δ/σης Προσφυγικού-Μεταναστατευτικού με εξειδικευμένο προσωπικό, όπως Νομικό Σύμβουλο ,εκπαιδευτές ,ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς ,διερμηνείες, παιδιάτρους ,διαμεσολαβητές ,Δ/νση που θα που  συνεργάζεται με τις Δομές και Κέντρα ένταξης Μεταναστών(ΚΕΜ).Η εφαρμογή των Ν.4375/2016 και 4540/2018 είναι σημαντική για την ομαλή ενσωμάτωση των μεταναστών και των προβλημάτων των ανηλίκων.
 8. Σχεδιασμός, διεκδίκηση και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους, για την δημιουργία υποδομών φιλοξενίας προσφύγων και αρμονική συμβίωση με τις τοπικές κοινωνίες, στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη (Ιούλιος 2019) και Ειδικό πρόγραμμα στον Σχεδιασμό της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 κυρίως στα πλαίσια των στόχων 4 και 5.
 9. Ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα και έλεγχοι στην κινητικότητα των μεταναστών.
 10. Εξέταση και επιλογή των νέων προτεινόμενων χώρων υποδοχής από τη  τοπική αυτοδιοίκηση  και συνεχής παρακολούθησης από την Συντονιστική Επιτροπή της  λειτουργίας των υπαρχόντων χώρων υποδοχής στην Περιφέρεια.
 11. Δημιουργία Δικτύου Δήμων και Περιφερειών στα πλαίσια της ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ, για την ανταλλαγή προτάσεων και πρακτικών, κατά τα πρότυπα του Δικτύου που ξεκίνησε με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των 10 Δήμων  τον Ιανουάριο 2018 και μέχρι στιγμής, συμμετέχουν 10 δήμοι: Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Νέας Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Λεβαδέων, Τρικκαίων, Τρίπολης. 

Ερωτήσεις Κατερίνας Μπατζελή στο Περιφερειακό Συμβούλιο

                                                                                      Λαμία, 30 Σεπτεμβρίου 2019

                                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ερωτήσεις Κατερίνας Μπατζελή στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Η επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά», κα Κατερίνα Μπατζελή στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κατέθεσε ερωτήσεις σχετικά :

 1. Με την μείωση των εμπορικών τιμών βάμβακος και των επιπτώσεων του στο αγροτικό εισόδημα ,στην μελλοντική παραγωγή όπου σταδιακά θα εντάσσεται και στις νέες προδιαγραφές της ΚΑΠ, στην τιμολογιακή πολιτική που συνδυάζεται και με τις διεθνείς τιμές .Στην τοποθέτηση της τόνισε ότι η Περιφέρεια πρέπει να προχωρήσει  σε οριζόντιες και εξατομικευμένες  πολιτικές που θα μειώνουν το κόστος παραγωγής και τις επιβαρύνσεις των αγροτών. Είναι καθήκον μας αν δεν θέλουμε να δούμε την ύπαιθρο και τα ημιαστικά κέντρα να ερημώνουν να προχωρήσουμε σε επενδύσεις πνοής και όχι σε μικροπολιτικές παρεμβάσεις. Το επόμενο διάστημα θα παρουσιάσουμε ολοκληρωμένη πρόταση για την μείωση του κόστους παραγωγής και της χρηματοπιστωτικής στήριξης του κλάδου.
 2. Με την Agrofest –αγροτική έκθεση στην Λιβαδειά. «Οφείλουμε να αναδεικνύουμε τον αγροδιατροφικό μας πλούτο, τις συνέργιες που θα τον ενισχύουν εμπορικά και τις καινοτόμες πρακτικές που θα τον απογειώσουν ποιοτικά και ανταγωνιστικά. Η Περιφέρεια με σοβαρότητα και ευθύνη πρέπει να διασφαλίζει την συλλογικότητα και την εξωστρέφεια των πολιτικών ενώ η διαφάνεια στην λειτουργία της να είναι βασικός πυλώνας. Τίποτε από τα παραπάνω δεν διασφαλίστηκαν στην Agrofest με ευθύνη των περιφερειακών αρχών. Πέρυσι περιμέναμε κάτι καλύτερο για φέτος όχι χειρότερο. Ήταν μία αποτυχία, στον σχεδιασμό της και στην υλοποίηση  της.

Επισυνάπτονται οι ερωτήσεις

Περιφερειακό Συμβούλιο                                                             Πέμπτη 26/09/2019 Επίκαιρη ερώτηση : Κατερίνας Μπατζελή «πατρίδα μας η Στερεά»

Προς τους κ.κ

Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό

Θεματικό Περιφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δημ.Βουρδάνο

ΘΕΜΑ: Αγροτικό εισόδημα-Βαμβάκι και κόστος παραγωγής   

 • Αγροτικοί συνεταιρισμοί και Ομοσπονδίες παραγωγών βαμβακιού της Περιφέρειας μας που συμμετέχουν και σε εθνικές αγροτικές οργανώσεις και φορείς ,κάνουν λόγο για τιμές που δεν καλύπτουν καν το κόστος παραγωγής, είναι 20% χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ, επισημαίνουν, ότι ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η απώλεια εισοδήματος, καθώς εμφανίζονται πολύ περισσότερα καλλιεργούμενα στρέμματα βαμβακιού με συνέπεια να μειωθεί ακόμη περισσότερο η συνδεδεμένη ενίσχυση.
 • Με τις διακυμάνσεις των τιμών πετρελαίου, με την καθυστέρηση της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και της πτώσης της τιμής των προϊόντων τους, οι αγρότες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους μεταξύ των οποίων οι φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές.
 • Οι υποχρεώσεις των αγροτών έναντι της ΔΕΗ  δεν ρυθμίζονται με 120 δόσεις  όπως σε όλους τους πολίτες με αποτέλεσμα να χάνουν και το δικαίωμα παραγωγής την επόμενη περίοδο
 • Οι μεταποιητές και εκκοκκιστές τιμολογούν βάση των διεθνών και χρηματιστηριακών τιμών και βάση του ισχύοντος καθεστώτος δεν έχουν μεγάλα περιθώρια διακύμανσης των εμπορικών τιμών.

Ερωτάται:

 1. Εάν υπάρχουν στοιχεία για μία κατά αρχήν προσέγγιση  της συνολικής απώλειας αγροτικού εισοδήματος από την σημαντική μείωση των εμπορικών τιμών του βαμβακιού στην Περιφέρεια μας και των ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων.
 2. Ποια μέτρα έχουν προηγηθεί για την μείωση του κόστους παραγωγής και διευκόλυνσης της διευθέτησης των υποχρεώσεων των αγροτών και βαμβακοπαραγωγών
 3. Ποια είναι η λειτουργία των ΤΟΕΒ και η πολιτική μείωσης του κόστους λειτουργίας τους με καινοτόμες ενεργειακές παρεμβάσεις ,όπως έχουν προωθηθεί σε άλλες αγροτικές περιφέρειες
 4. Ποια προγράμματα προτίθεται να προωθήσει η Περιφέρεια που θα συμβάλλουν στην μείωση του χρηματοδοτικού κόστους και παραγωγής των αγροτικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και δη ενεργοβόρων όπως το βαμβάκι.

Επισυναπτόμενο δημοσίευμα και αιτήματα

Υπογράφοντες Περιφερειακοί σύμβουλοι

 Κατερίνα Μπατζελή

Κώστας Σωτηρόπουλος

Νίκος Μπέτσιος

Μάνος Γέμελος

Αναστάσιος Βελισσαρίου

Μπάμπης Φάκος

Περιφερειακό Συμβούλιο                                                             Πέμπτη 26/09/2019 Επίκαιρη ερώτηση : Κατερίνας Μπατζελή «πατρίδα μας η Στερεά»

Προς τους κο.κα

Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά

ΘΕΜΑ:AGROFEST –Λιβαδειά

 • Ο αγροδιατροφικός Τομέας για την Περιφέρεια μας είναι σημαντικός και με συνδυασμένες πολιτικές και παρεμβάσεις μπορεί  να αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.
 • Η Περιφέρεια έχει οργανώσει για δεύτερη χρονιά την AGROFEST για την παρουσίαση των περιφερειακών προϊόντων και των προφερόμενων υπηρεσιών στον κλάδο.
 • Η διοργάνωση λαμβάνει χώρα σε έκταση που θα πρέπει να προωθηθεί αγροδιατροφικό πάρκο καινοτομίας
 • Η διοργάνωση δεν ανταποκρίνεται σε καμία προσδοκία, αντίθετα η τελευταία προκάλεσε αντιδράσεις και ερωτήματα για την διαχείριση της. Σε άλλες Περιφέρειες αποτελούν σημείο πολυδραστικών συναντήσεων με απόλυτη επιτυχία για τον κλάδο.

Ερωτάται:

 1. Ένα το αποτέλεσμα και η συμμετοχή ανταποκρίνεται στους στόχους της Περιφέρειας, με την ελάχιστη παρουσίαση και συμμέτοχη εκπροσώπων του κλάδου;
 2. Γιατί δεν προσκλήθηκαν να συμμετέχουν οι περιφερειακές παρατάξεις, εκτός των εγκαινίων και από την ίδια την Περιφέρεια;
 3. Ποια είναι η χρηματοδότηση, πως κατανέμεται ,σε ποιους και για τα 2 έτη;
 4. Η χρηματοδότηση είναι από την παρακράτηση του 20% περίπου στα 49.000 ευρώ και ποιο το ποσό των επιχορηγήσεων;

Υπογράφοντες περιφερειακοί Σύμβουλοι

Κατερίνα Μπατζελή

Κώστας Σωτηρόπουλος

Νίκος Μπέτσιος

Μάνος Γέμελος

Αναστάσιος Βελισσαρίου

Μπάμπης Φάκος

ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                               Λαμία, Σάββατο 14 /09/2019

ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Η περιοχή του Καραβόμυλου του Δήμου Στυλίδας Φθιώτιδας είναι ανάστατη.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι στο μάτι το κυκλώνα μιας και εντελώς αιφνιδιαστικά αποφασίστηκε η δημιουργία νέου hot spot στην περιοχή του Καραβόμυλου, δίπλα στον οικιστικό ιστό, χωρίς υποδομές ανθρώπινης διαμονής και υγιεινής, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την υγεία των ανθρώπων που θα εγκατασταθούν όσο και την κοινωνική ειρήνη .

Χωρίς κανένα διάλογο, χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς κανένα Περιφερειακό Σχεδιασμό, έχουμε ενημέρωση μόνο ότι προβάλουν τα  ΜΜΕ ενώ μαθαίνουμε για συναντήσεις μονοκομματικού χαρακτήρα (Περιφερειάρχη, Βουλευτών ΝΔ, Δημάρχου) αποκλείοντας όλους τους υπόλοιπους, Βουλευτές, επικεφαλής Περιφερειακών και Δημοτικών παρατάξεων και εκπροσώπους βασικών κοινωνικών εταίρων.

Το πρόβλημα είναι σοβαρό καθότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που φαίνεται ότι αυξάνονται οι προσφυγικές ροές και απαιτεί ευρύτερους σχεδιασμούς σε Περιφερειακό επίπεδο και ευρύτερες κοινωνικές συγκλίσεις και συναινέσεις, προκειμένου να σχεδιάσουμε λύσεις διεξοδικές.

Για τα παραπάνω,

καλούμε τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό και τον Πρόεδρο του ΠΣ να συγκαλέσουν εκτάκτως το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να συζητήσουμε τα εξής θέματα:

 • Επίσημη ενημέρωση.
 • Περιφερειακός Σχεδιασμός διαχείρισης προσφυγικών ροών και Κέντρων φιλοξενίας Προσφύγων.
 • Καθορισμός δράσεων για άμβλυνση κοινωνικών προβλημάτων.

Οι Περιφερειακές Παρατάξεις

1.ΣΤΕΡΕΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

2.ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΣΤΕΡΕΑ

3.ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΤΕΡΕΑ

Ανάληψη καθηκόντων νέας Περιφερειακής Αρχής

Λαμία, 2-9-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανάληψη καθηκόντων νέας Περιφερειακής Αρχής

 Η νέα Περιφερειακή αρχή εγκαταστάθηκε και ανέλαβε καθήκοντα για την νέα αυτοδιοικητική περίοδο 2019-2023.

Με τον ορισμό των αντιπεριφερειαρχών,  την εκλογή του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής , ολοκληρώθηκε ο ορισμός του σχήματος Διοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ως παράταξη «Πατρίδα μας, η Στερεά» ευχόμαστε μια γόνιμη και δημιουργική περίοδο, για την ποθούμενη ανάπτυξη και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και εισοδημάτων,  για το καλό των συμπολιτών μας στην Στερεά Ελλάδα .

Θα είμαστε παρόντες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το κυρίαρχο όργανο διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων για όλα τα μείζονα θέματα της περιφέρειάς μας, αλλά και σε όλες τις Επιτροπές και Φορείς,  προκειμένου να συνθέτουμε για τα καλώς κείμενα, αλλά και να στηλιτεύουμε τα κακώς κείμενα, με άποψη και τεκμηριωμένες προτάσεις .

Η Περιφερειακή Διακυβέρνηση θα είναι ο στόχος διεκδίκησης για την Παράταξή μας, δηλαδή η διεκδίκηση συμμετοχής των Κοινωνικών φορέων για όλα τα σημαντικά θέματα της Στερεάς Ελλάδας. Μαζί με τους Κοινωνικούς Φορείς θα διεκδικήσουμε το ποιοτικό άλμα στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόοδο και την προστασία του περιβάλλοντος στη Στερεά Ελλάδα.

Καλή επιτυχία σε όλους τους συναδέλφους.

Κυβερνησιμότητα ή Διακυβέρνηση: Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος;

Λαμία,6 Αυγούστου 2019

Κυβερνησιμότητα ή Διακυβέρνηση: Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος;

Κατερίνα Μπατζελή

Επικεφαλής της Παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά»

Όταν γίνονται Μεταρρυθμίσεις στην Δομή του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης  που επηρεάζουν τις οικονομικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές, εθνικές και ευρωπαϊκές, είναι σκόπιμο να διασφαλίζονται οι αρχές  που πρέπει να διέπουν τους θεσμούς, ως αυτονόητες αρχές. Τέτοιες είναι, η  διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα, η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, οι ενιαίες διαδικασίες, η  δημοκρατική αντιπροσώπευση, μετάβαση από την μεθοδολογία της «διοίκησης και εκτελεστικότητας» στην καινοτομική «διακυβέρνηση» της αυτοδιοίκησης βάσει των Αρχών του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών πολιτικών για ενίσχυση των Περιφερειών και των Πόλεων. 

Σε μία τέτοια περίπτωση βρισκόμαστε με την συζήτηση των Νομοσχεδίων περί «επιτελικού κράτους και τροποποίησης του Νόμου Κλεισθένη για την αυτοδιοίκηση», προτάσεις οι οποίες έχουν βελτιωθεί σημαντικά από την αρχική τους παρουσίαση.

Δύο Νομοσχέδια που καταδεικνύουν την Μεταρρύθμιση που επιθυμεί να εφαρμόσει η Κυβέρνηση στο κράτος και στην ευρύτερη δομή του.  Σε κάθε προσέγγιση μας φυσικά δεν μπορεί να μην ληφθεί υπόψη ότι οι αλλαγές γίνονται μετά τη διακυβέρνηση της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, η άποψη του οποίου για το κράτος και την αυτοδιοίκηση ήταν ιδεοληπτική, λαϊκίστικη και ενίοτε ανασταλτική σε κάθε ουσιαστική εξέλιξη  που θα ενίσχυε την ανάπτυξη και την αποδοτικότερη λειτουργία του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα,  ο Νόμος Κλεισθένη περί Αυτοδιοίκησης, όπου και οι ίδιοι δεν κατάλαβαν τι έκαναν ,τι κέρδισαν ενώ απέτρεψαν ορισμένες αλλαγές που ήταν πλέον ώριμες να γίνουν στον Νόμο Καλλικράτη για να είναι πιο λειτουργικός και αντιπροσωπευτικός στην λήψη των αποφάσεων, παρά το γεγονός ότι διασφαλιζόταν η «κυβερνησιμότητα», η οποία δοκιμάζεται με την απλή αναλογική όπως αυτή πέρασε στον Κλεισθένη.

Στα πλαίσια συνεπώς του επανακαθορισμού της  αυτοδιοικητικής διακυβέρνησης είναι σκόπιμο να ξεκαθαρίσουν οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες μεταξύ των αντιπροσωπευτικών οργάνων που εκλέχτηκαν άμεσα δηλαδή των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων και των Επιτροπών που εκλέγονται από αυτά τα Συμβούλια. Επανακαθορισμός φυσικά βάσει των αρχών λειτουργίας των αυτοδιοικητικών οργάνων που θα διασφαλίζουν την μετάβασή τους στην Νέα Διακυβέρνηση. Με την πολιτική αυτή επιλογή:

 • Το Συμβούλιο-ως βουλευόμενο σώμα-έχει αρμοδιότητα για τις αποφάσεις του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, των προγραμματικών πολιτικών, του έλεγχου σε όλα τα όργανα, της παρακολούθησης υλοποίησης των γενικών πολιτικών και κανονιστικών αποφάσεων.
 • Ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης όπως και η Εκτελεστική Επιτροπή έχουν την ευθύνη της υλοποίησης των προγραμματικών συμφωνιών και ελέγχονται από το Συμβούλιό τους.
 • Η Οικονομική Επιτροπή ασκεί τον άμεσο οικονομικό και εποπτικό έλεγχο ενώ μετέχει στην οικονομική διοίκηση του Δήμου ή Περιφέρειας.
 • Οι Παρατάξεις έχουν σημαντική ευθύνη για την κατάρτιση και προώθηση των αναπτυξιακών πολιτικών, των προγραμματικών συμφωνιών και του ελέγχου της διαφανούς λειτουργίας του συστήματος  διακυβέρνησης.

Κάτω από το πρίσμα των αρχών αυτών επιδιώκεται να γίνει μία «ανάγνωση» των παρεμβάσεων που επιδιώκει να κάνει το Ν/Σ για την αλλαγή του Κλεισθένη. Ειδικότερα:

 • Δεν αγγίζει τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων-ως βουλευομένων σωμάτων-της κατανομής των ρόλων και των αρμοδιοτήτων τους και δεν δημιουργηθεί  την νέα πυραμίδα της Διακυβέρνησης στην Αυτοδιοίκηση .
 • Καταργείται  η δυνατότητα συνένωσης  παρατάξεων στις οποίες δεν περιλαμβάνεται εκείνη του Δημάρχου/ Περιφερειάρχη. Επιδιώκει μια «αναγκαστικού τύπου  σύμπραξη» παρατάξεων, η οποία έχει αλληλοσυγκρουόμενες και μη χρειαζούμενες υποχρεώσεις,  ενώ η σκοπιμότητα της ως τέτοια δεν εξυπηρετεί την λογική της «κυβερνησιμότητας». Κι αυτό διότι:

α)θα θεωρείται «ενιαία» παράταξη, οι συνεργαζόμενες παρατάξεις χάνουν την αυτονομία  τους, η απόφαση για σύμπραξη δεν ανακαλείται, παρεμβάσεις που αντιβαίνουν στην δημοκρατική εντολή των πολιτών.

β)Δεν διασφαλίζεται  η συνοχή των συνεργαζόμενων παρατάξεων επηρεάζοντας αρνητικά και την δημοκρατική εντολή των πολιτών με το να ψηφίζεται το πρακτικό της σύμπραξης από τα μέλη των συνεργαζόμενων παρατάξεων με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών τους και  να διατηρείται η δυνατότητα μεταγραφής συμβούλου μίας παράταξης  σε άλλη .

γ)Η σύμπραξη παρατάξεων της πλειοψηφίας  δεν γίνεται βάσει  προγραμματικών συμφωνιών και αναπτυξιακού προγράμματος που θα εγκρινόταν από το Συμβούλιο ώστε να υπάρχει πολιτική βάση και διαφάνεια για τον λόγο της διαπαραταξιακής  σύμπραξης. Την αρμοδιότητα των αποφάσεων του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού κ.ά τις διατηρούν το Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή με αυξημένες αρμοδιότητες οπότε δεν υπάρχει λόγος προγραμματικών συμφωνιών της συμπαράταξης .

Η διάταξη αυτή πρέπει να αλλάξει ή να καταργηθεί. Σε κάθε περίπτωση να μην είναι υποχρεωτική στην διαδικασία συνεργασιών, να διατηρείται η αυτονομία των συνεργαζόμενων παρατάξεων διότι αυτό απαιτείται από την δημοκρατική εντολή και την  διαδικασία περί συνεργασιών στην αυτοδιοίκηση ενώ να συνεχίσει να ισχύει και η δυνατότητα ενώσεων παρατάξεων που δεν περιλαμβάνεται εκείνη του Δημάρχου / Περιφερειάρχη. Θα έπρεπε να δίνονται  κίνητρα  συνεργασιών των παρατάξεων, στη βάση κοινών προγραμμάτων, που θα πάρουν έγκριση και ψήφο εμπιστοσύνης από το Δημοτικό / Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτή είναι και η διαχρονική λογική της Αυτοδιοίκησης και της νέας μορφής Διακυβέρνησης της.

 • Επιδιώκεται να ενισχυθεί η πλειοψηφία του Δήμαρχου και του Περιφερειάρχη στις προβλεπόμενες Επιτροπές εκ του Νόμου ώστε να αντιμετωπιστεί με μηχανιστικό τρόπο η «κυβερνησιμότητα» ακόμη και στις περιπτώσεις όπου  οι παρατάξεις κυρίως των Δημάρχων είχαν ποσοστό κάτω του 13% στον πρώτο γύρο. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όλες οι παθογένειες της απλής αναλογικής που κυρίως επικεντρώνεται στους Δήμους – κι όχι πάνω από 20 – σε βάρος της αντιπροσωπευτικότητας στα Όργανα και στις Επιτροπές. Δεν είναι απαραίτητη η αύξηση των οριζόμενων μελών από τον Δήμαρχο/Περιφερειάρχη στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας του Πολίτη εφόσον δεν έχει γίνει προγραμματική συμφωνία με άλλη παράταξη.
 • Διασφαλίζει με τον απόλυτο τρόπο των 3/5 την πλειοψηφία του Δημάρχου /Περιφερειάρχη στα Νομικά Πρόσωπα αντιστρατεύοντας έτσι την δημοκρατική εκλογή της Διοίκησής τους από το Συμβούλιο. Θα μπορούσε η εκλογή να γίνει  αντιπροσωπευτικά ή με τον ίδιο τρόπο με εκείνη της Οικονομικής εφόσον μάλιστα και με τον Κλεισθένη  διασφαλιζόταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, η πλειοψηφία.
 • Δεν γίνεται αποκέντρωση πολιτικών αλλά και υπηρεσιών του κράτους προς Περιφέρειες και Δήμους ούτε περιορίζονται σταδιακά οι αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Περιφερειών που δημιουργούν συνωστισμό καθυστερήσεων, γραφειοκρατικών και αναποτελεσματικών διαδικασιών. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας(ΕΝ.ΠΕ.)έχει καταθέσει σχέδιο Νομοθετικής Πρότασης από τον Απρίλιο του 2018 σχετικά «με την μετάβαση από την Περιφερειακή και Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην Περιφερειακή  Διακυβέρνηση» στην οποία αναφέρεται και η μεταφορά πολιτικών και χρηματοδοτήσεων στις  Περιφέρειες.
 • Είναι σκόπιμο οι πολιτικές της Ψηφιακής Διακυβέρνησης , έλεγχου και εποπτείας του υπό συζήτηση Ν/Σ ,να εξειδικευτούν και να περάσουν οριζοντίως και στην λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών ώστε να προχωρήσει συντονισμένα  η Ανοικτή Διακυβέρνηση και στους Αυτοδιοικητικούς  Θεσμούς.

Έχοντας την άποψη ότι ένα επιτελικό κράτος δομείται «από κάτω προς τα πάνω», απαιτούνται μεταρρυθμιστικές πολιτικές για την Αρχιτεκτονική του Συστήματος Διακυβέρνησης της Αυτοδιοίκησης καθώς η «κυβερνησιμότητα» δεν είναι ούτε η αντίπαλη όψη  της απλής αναλογικής  ούτε ταυτόσημη έννοια του «συγκεντρωτισμού».

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

Κατερίνας Μπατζελή για την κοίμηση του Μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου

Λαμία,29 Ιουλίου 2019

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

Κατερίνας Μπατζελή για την κοίμηση του Μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου

Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας, ο Μακαριστός Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος, ένας ακούραστος Ποιμενάρχης με τεράστια πνευματική, κοινωνική και φιλανθρωπική προσφορά. Ο λαός της Φθιώτιδας και όλης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα τον θυμάται  πάντα με αγάπη και σεβασμό για το τεράστιο και πολυδιάστατο  ποιμαντικό του έργο. Επί 23 χρόνια δούλεψε για τους συνανθρώπους μας, όχι μόνο στη Φθιώτιδα αλλά όπου υπήρχε ανάγκη και άνοιξε τις πόρτες των εκκλησιών με τον ευθύ, τολμηρό και αυθεντικό λόγο του.  Το κενό που αφήνει είναι  δυσαναπλήρωτο.

Θερμά συλλυπητήρια.

Κατερίνα Μπατζελή

Επικεφαλής της παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά» Πρώην Υπουργός και βουλευτής Ν. Φθιώτιδας

Δεν φταίει ο κακός καιρός, φταίει η κακή οργάνωσή μας

Λαμία,23 Ιουλίου 2019

Δεν φταίει ο κακός καιρός, φταίει η  κακή οργάνωσή μας

Κατερίνα Μπατζελή, επικεφαλής της παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά»

Στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης βλέπουμε συχνές αναφορές τις τελευταίες μέρες,  λόγω της μαύρης επετείου της μεγάλης πυρκαγιάς-καταστροφής στο Μάτι, για όγκους κλαδεμάτων – ξερόχορτων και διαφόρων μεγάλου όγκου αντικειμένων-παλιών επίπλων κ.λπ., στα προάστια της Αττικής,  πέριξ των οικισμών ή  μέσα στο δάσος ,  οι οποίοι  αποτελούν εστίες πυρκαγιών, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την ανθρώπινη ζωή πρωτίστως, αλλά και το φυσικό περιβάλλον.

Κάπως  έτσι είναι τα πράγματα σε ολόκληρη την Ελλάδα , σε κάθε χωριό ή πόλη.  Στις ρεματιές ή άλλα δασικά σημεία γύρω από κάθε χωριό ή πόλη, υπάρχουν όγκοι κλαδεμάτων, παλιών επίπλων και οικιακών συσκευών , που δεν χωράνε στους κάδους

Ενώ η λύση είναι απλή, δυστυχώς δεν βλέπουμε να εφαρμόζεται , πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

Οι  Δήμοι πρέπει να προσδιορίσουν χώρους οργανωμένης προσωρινής εναπόθεσης των κλαδεμάτων και των άλλων ογκωδών αντικειμένων (παλιά έπιπλα, οικιακές συσκευές κλπ), όπου οι πολίτες θα μπορούν να τα πηγαίνουν  και οι Δήμοι στη συνέχεια πιο εύκολα να τα μεταφέρουν για την αξιοποίησή τους, είτε με τις υπηρεσίες τους, είτε με συνεργαζόμενους φορείς. Αυτοί οι χώροι προβλέπονται από τη νομοθεσία και λέγονται ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ.

Οι Περιφέρειες να προκηρύξουν την χρηματοδότηση της κατασκευής ενός Πράσινου Σημείου σε κάθε χωριό και πόλη και όχι ένα σε κάθε Δήμο, για να δώσουμε λύσεις στους πολίτες για εναπόθεση των ογκωδών απορριμμάτων τους.

 Παράλληλα να ξεκινήσει  ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ολοκληρωμένη συμμετοχή όλων,  για να προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας και το περιβάλλον. 

Δεν απαιτούνται σημαντικά κονδύλια, σχεδιασμοί απαιτούνται.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλέον συχνά-πυκνά βιώσουμε σε διάφορες περιοχές και της χώρας μας, όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν, ότι οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Σημαντική συνιστώσα για την κλιματική αλλαγή, πέραν των άλλων ρυπογόνων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, είναι και η διαχείριση των απορριμμάτων και οι πυρκαγιές.

Σε αυτή την κατεύθυνση απαιτείται λοιπόν άμεσα η υλοποίηση δράσεων προσωρινής εναποθήκευσης  ογκωδών ανακυκλώσιμων υλικών, σε ασφαλείς περιφραγμένους χώρους  μακριά από δάση και γενικότερα ευαίσθητες δασικές περιοχές, για την αποφυγή δασικών πυρκαγιών από αυτανάφλεξη ή άλλες αιτίες. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε δεκάδες πυρκαγιών από τις ανεξέλεγκτες  χωματερές των Δήμων, τώρα πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε πυρκαγιές από αυθαίρετες απορρίψεις από τους πολίτες, κλαδεμάτων και ογκωδών παλιών επίπλων,  σε ρεματιές και άλλες δασικές περιοχές γύρω από τις πόλεις και τα χωριά μας, λόγω αδυναμίας και κακών σχεδιασμών των Δήμων και των Περιφερειών.