Διακήρυξη

Έχω την τιμή και την ευθύνη να εκπροσωπώ ως επικεφαλής της κίνησης, την προσπάθεια, τον αγώνα που σηματοδοτεί τη μεγάλη και αναγκαία ρήξη με το παρελθόν και το παρόν. Με αυτό που ζήσαμε και αυτό που ζούμε σήμερα ως πολίτες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ως πολίτες της χώρας αυτής.

Θέλουμε κοντά μας όλες και όλους εκείνους που θα υποστηρίζουν την Παράταξή μας με την καρδιά και το μυαλό τους, για  να φτιάξουμε μια μεγάλη συμμαχία ενεργών πολιτών, πέρα και πάνω από κόμματα. Πέρα από τεχνητές πολώσεις και προσωπικές ανασφάλειες που δημιουργούν ασφυξία σε όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τα κοινά.

Πλέον, η κοινωνία, οι συμπολίτες μας εμπιστεύονται «πρόσωπα». Καθαρά πρόσωπα. Εμπιστεύονται τη σταθερότητα, την ικανότητα, το ουσιαστικό αποτέλεσμα, την ειλικρίνεια, την τόλμη και όχι το λαϊκισμό. Ελπίζουν σε εκείνους που με προσωπικό ρίσκο θα αγωνιστούν για τη γειτονιά τους, για το δήμο τους, την περιφέρειά τους, το μέλλον των παιδιών τους. Θα αγωνιστούν για μία άλλη Ελλάδα.

“Μία Ελλάδα που θα πορεύεται με Σχέδιο και όχι μία χώρα που προσπαθεί να επιβιώσει πάνω σε σχεδία”.

Επιδιώκουμε μέσω του δημοκρατικού και ισότιμου διαλόγου, να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ πολιτών με συγκλίνουσες πεποιθήσεις και πιστεύω για την Περιφερειακή Διακυβέρνηση. Μεταξύ Δήμων και Περιφερειών. Μεταξύ της Περιφέρειας και της Κεντρικής Κυβέρνησης. Μεταξύ Περιφέρειας και Ευρώπης. Μεταξύ των παραγωγικών τάξεων, των τοπικών επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνικών. Μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Και σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια, εντάχθηκα και εγώ. Από άλλο μετερίζι αυτή τη φορά. Αλλά πάντοτε με μοναδικό σκοπό και όραμα να φτιάξουμε τον τόπο μας. Να αλλάξουμε νοοτροπίες, να βελτιώσουμε τη λειτουργία των θεσμών, να ενδυναμώσουμε τις συνεργασίες και την αποτελεσματικότητα. Σε περιφερειακό, εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Να μετατρέψουμε τη χώρα μας, σε νέο παγκόσμιο πολιτισμικό και ιστορικό σύμβολο στη Νέα Τάξη Πραγμάτων που η κάθε Περιφέρεια θα φέρει τη δική της ταυτότητα. Και εμείς στη Στερεά Ελλάδα γνωρίζουμε αλλά πρέπει και να πιστέψουμε στην Ιστορία μας ,στον Πολιτισμό μας και το πώς μπορεί να συνδράμουμε στην ανθρωπιστική ανάταση της χώρας.

Τα θεσμικά εργαλεία στην Ευρώπη υπάρχουν και όσο περνάει ο καιρός θα ισχυροποιούνται.

Οι περιφέρειες και οι πόλεις αναλαμβάνουν ρόλο στην ανάπτυξη των στρατηγικών πολιτικών της Ε.Ε, όπου κεντρικά ζητήματα καλούνται να αντιμετωπισθούν πρωτίστως σε τοπικό επίπεδο. Αυτή η αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης της Ένωσης αλλάζει ριζικά και το πλαίσιο λήψης αποφάσεων.

“Το κράτος δεν θα μονοπωλεί πλέον τις εθνικές επιλογές και τον περιφερειακό σχεδιασμό της στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων”.

Οι περιφέρειες αλλά και οι πόλεις σε επόμενη φάση θα έχουν μεγάλο βαθμό αυτονομίας για τον  περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό τους. Η αλλαγή αυτή θα συνδεθεί και από ένα νέο τρόπο χρηματοδοτήσεων, ενεργοποίησης των διαθέσιμων πόρων και της κατανομής τους, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική και εδαφική συνοχή, η βιώσιμη ανάπτυξη τους.

Τι λείπει στη χώρα μας, στην Περιφέρειά μας για να μπορέσουμε να ενταχθούμε δυναμικά στις θεσμικές και ιστορικές αυτές αλλαγές;

Λείπει το εθνικό και περιφερειακό πολιτικό σχέδιο, η συνεννόηση, η εθνική πολιτική βούληση και η γνώση για το σύγχρονο Ευρωπαϊκό μοντέλο διακυβέρνησης, εθνικό και περιφερειακό.

Για εμάς, κατάληξη αυτής της μεγάλης νέας συμμαχίας θα πρέπει να είναι ο Δημοκρατικός Προγραμματισμός σε ένα νέο μοντέλο Περιφερειακής Διακυβέρνησης που καθιστά την Εκτελεστική Επιτροπή, Τοπική Κυβέρνηση με στόχο την Ασφάλεια των Πολιτών και του κάθε πολίτη ξεχωριστά.

Η Ασφάλεια των πολιτών οφείλει να είναι δημόσιο Αγαθό και πολιτική επιλογή.

Η Ασφάλεια των πολιτών με την ευρύτερη έννοια της προστασίας, πρέπει να παρέχει προστασία ζωής,  στεγαστική ασφάλεια, εργασιακή ασφάλεια, συνταξιοδοτική ασφάλεια, διατροφική ασφάλεια, ασφάλεια από τις φυσικές καταστροφές, εκπαιδευτική και πολιτισμιακή ασφάλεια.

Η άρνηση του Δημοσίου να παρέχει τα αγαθά αυτά στους πολίτες,  σημαίνει αποποίηση των ηθικών και συνταγματικών του υποχρεώσεων του. Οδηγεί στην καταρράκωση της αξιοπιστίας και στην υπονόμευση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η Περιφέρεια ως αναπόσπαστο μέρος της γενικότερης διακυβέρνησης είναι υποχρεωμένη να συμβάλει – με  τις κατάλληλες πολιτικές- στην ανάταξη και στην αναβάθμιση του αισθήματος Ασφάλειας των Πολιτών, μέσω της Ανάπτυξης και της Αναδιανομής πόρων και ίσων ευκαιριών.

Εμείς

Πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε για μία Περιφέρεια Βηματοδότη της Ανάπτυξης, Ηγέτιδα στην Καινοτομία και την Παραγωγική Αναγέννηση.

Πιστεύουμε σε μια Περιφέρεια Πρότυπο Πεδίο Συμμετοχικής Δημοκρατίας και Ανοικτής Διακυβέρνησης με προσήλωση στη διαφάνεια, την ορθή διακυβέρνηση και τη λογοδοσία. Αναβαθμίζουμε την Περιφερειακή Επιτροπή διαβούλευσης σε Αναπτυξιακή Συνέλευση της Στερεάς Ελλάδας. Σε αυτή μετέχουν: Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι Δήμαρχοι, οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Συμβουλίων, οι Κοινωνικές Οργανώσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων και Κοινωνικές Ομάδες από την Κοινωνία Πολιτών ανά τομέα ενδιαφέροντος.

Επιδιώκουμε την ισχυροποίηση της περιφερειακής συνοχής και τη διαμόρφωση μίας ενιαίας περιφερειακής  συνείδησης που θα  τονώνει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ Πόλεων, Νομών και Περιφέρειας. Δημιουργείται έτσι μία καθαρή ,πραγματική εικόνα της ταυτότητας της Περιφέρειας που θα αμβλύνει τους τοπικούς ανταγωνισμούς.

Αγωνιζόμαστε για μία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση- Τοπική Κυβέρνηση, με επαρκείς οικονομικούς πόρους, εθνικούς και ευρωπαϊκούς, που θα της επιτρέπουν να επιτελέσει το ρόλο της. Οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, που έπληξε  βάναυσα ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους και τους πιο αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας.

Επιδιώκουμε ο περιφερειακός σχεδιασμός να βασίζεται στα ενδοπεριφερειακά πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά, στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ανασυγκρότηση του κοινωνικού ιστού, στις πρακτικές συνεργασίας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, στην ενεργή συμμετοχή του ιδιωτικού και επιχειρηματικού τομέα, στη σύνδεση της περιφερειακής ταυτότητας με τη γνώση και καινοτομία, στη δικτύωση της Περιφέρειας μας με άλλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες.

Δεν θα κινηθούμε σε έναν δρόμο σίγουρης προβολής και εικόνας, αναπαραγωγής του πελατειακού μοντέλου, με τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες στη γωνία, χωρίς γνώμη, χωρίς συμμετοχή και χωρίς έργα πνοής στον τόπο τους. Δεν θα πορευτούμε με τη σίγουρη λύση ότι αναπαράγοντας πελατειακές σχέσεις, έχουμε  προσωπικό όφελος και η Περιφέρεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σκαλοπάτι για μια  άλλη θέση εξουσίας.